مقاله هزینه یابی کیفیت، رویکرد نوین در فعالیت های پروژه ای

مقاله هزینه یابی کیفیت، رویکرد نوین در فعالیت های پروژه ای

دسته بندی: مدیریت » مدیریت هزینه


 • مقاله
 • هزینه یابی
 • کیفیت
 • رویکرد
 • نوین
 • فعالیت
 • پروژه ای
 • pdf
 • صفحه

مقاله هزینه یابی کیفیت، رویکرد نوین در فعالیت های پروژه ای

در قالب pdf و در 14 صفحه


 • مقاله
 • هزینه یابی
 • کیفیت
 • رویکرد
 • نوین
 • فعالیت
 • پروژه ای
 • pdf
 • صفحه