دانلود طرح توجیهی اولیه تولید اسنک برنج

دانلود طرح توجیهی اولیه تولید اسنک برنج

عنوان…صفحه

-1 معرفی محصول…. 5

-1 نام و کد محصول… 14 -1

-1-2 شماره تعرفه گمرکی….. 14

-1-3 شرایط واردات… 15

-1-4 بررسی و ارائه استاندارد ملی… 15

-1-5 بررسی و ارئه اطلاعات لازم در زمینه قیمت….. 16

-1-6 توضیح موارد مصرف و کاربرد….. 17

-1-7 بررسی کالاهای جایگزین … 17

-1-8 اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز….. 18

-1-9 کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده…. 20

-1 شرایط صادرات…. 20 -10

-2 وضعیت عرضه و تقاضا … 21

-2-1 بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید …. 21

-2-2 وضعیت طرح های جدید … 21

-2-3 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم …. 22

-2-4 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم …. 22

-2-5 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم… 22

-2-6 بررسی نیاز به محصول با الویت صادرات تا پایان برنامه چهارم… 22

-3 بررسی اجمالی تکنولوژی…. 23

-4 نقاط قوت و ضعف تکنولوژی….. 29

5 – بخش مالی طرح…. 30

-6 وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی… 47

-7 محل های پیشنهادی اجرای طرح… 47