امکان سنجی پیاده سازی و اجرای سیستم های ERP در سازمانهای دولتی

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

امکان سنجی پیاده سازی و اجرای سیستم های ERP در سازمانهای دولتی

( مطالعه موردی:شرکت آب منطقه ای استان یزد )

* آپدیت رایگان :

ضمیمه شدن پرسشنامه سنجش آمادگی سازمان بمنظور پیاده سازی ERP

چکیده

سالیان متمادی است که برنامه های کاربردی مورد استفاده در سازمان به صورت مجزا و جزیره ای ارائه می شود که این برنامه ها هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و بطور مستقل وظایف خود را انجام می دهند. امروزه با توسعه سازمان ها و ضرروت های ایجاد شده در زمینه دقت، صحت و دسترسی تمامی افراد در کلیه سطوح سازمان به اطلاعاتی یکپارچه استفاده از سیستمی جامع و کامل که تمامی این خصوصیات را بطور یکجا فراهم سازد امری اجتناب ناپذیر است. در این زمینه با کمک پدیده ای به نام ERP می توان به این مهم نائل گردید.

اما ERP چیست؟ (Enterprise Resource Planning) یا برنامه ریزی منابع سازمان سعی دارد تا عملکرد همه واحدهای شرکت را در یک سیستم کامپیوتری یکپارچه نموده و نیازهای مختلف خاص هر واحد را پاسخ گوید. ERP از طریق یک پایگاه داده واحد انجام می شود، لذا واحدهای مختلف می توانند اطلاعات را ساده تر به اشتراک گذاشته و با هم ارتباط برقرار سازند. در صورتی که شرکت های ارائه کننده، نرم افزار را به درستی نصب کنند مزایای متعددی را برای سازمان به همراه خواهد داشت که به نکات ذیل می توان اشاره نمود :

– کاهش هزینه ها

– افزایش بهره وری در سازمان

– افزایش بازده سرمایه گذاری

– افزایش قابلیت رقابت پذیری

– دسترسی سریع به اطلاعات جامع و فاقد تناقص

– تسریع در گردش موجودی و نقدینگی

– کاهش سرمایه راکد

– بهبود کیفیت در تمام امور

– کاهش زمان و دوباره کاری و ...

نرم افزارهای ERP از ماژول های گوناگون (مالی، منابع انسانی، تولید، فروش، خرید و ... ) تشکیل شده است. اغلب نرم افزارهای ERP آنقدر منعطف هستند که شرکت های خریدار قادرند تعدادی از ماژولهای مورد نیاز یا همه آنها را نصب کنند . به عنوان مثال شرکت خریدار قادر است فقط ماژول های منابع انسانی و مالی را از این بسته نرم افزاری، خریداری، نصب و مورد استفاده قرار دهد. ذکر این نکته ضروری است که ERP به مثابه ستون فقرات اطلاعاتی سازمان از نظر بانک های اطلاعاتی و فرآیندهای سازمانی محسوب شده و به منزله نرم افزاری برای پشتیبانی فرآیندهای داخلی سازمان می باشد. در این پروژه سعی بر این بوده است تا با تجزیه و تحلیل های دقیق و بررسی ابعاد گوناگون سازمان، میزان آمادگی سازمان را جهت بکارگیری سیستم ERP برآورد نماید، در پایان نیز با ارائه پیشنهادات و راهکارهایی سازمان را در اجرا و استفاده صحیح این سیستم یاری می نماید.

کلمات کلیدی:

اجرای ERP

برنامه ریزی منابع سازمان

اجرای سیستم های ERP در سازمانهای دولتی

امکان سنجی پیاده سازی سیستم های ERP در سازمانهای دولتی

فهرست مطالب

چکیده … .. ۱

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه … .. ۴

۱-۱- بیان مسئله … ۷

۲-۱- ضرورت انجام تحقیق … . ۸

۳-۱- اهداف تحقیق … . ۹

۴-۱- فرض های اساسی تحقیق … .. ۱۰

۵-۱- واژگان کلیدی … ۱۱

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه … .. ۱۶

بخش اول :

۱-۲- معرفی و ویژگی ها … .. ۱۸

۱-۱-۲-سیر تکاملی ERP … .

2-1-2-معرفی جامع ERP …

3-1-2- ERP از دیدگاه مدیریتی … ۲۴

۴-۱-۲- تفاوت بین ERP یک بانک اطلاعات مرکزی … . ۲۶

۵-۱-۲- ERP در ایران … .. ۲۷

۶-۱-۲- مراحل بهره برداری از یک راه حل ERP …

7-1-2- بررسی هزینه ها و امکان سنجی ERP … .

8-1-2- استقرار پلکانی ERP راهی برای کاهش هزینه … ۳۳

۹-۱-۲- مهندسی مجدد ( BPR) و تفاوت آن با ERP …

10-1-2- مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری … ۴۰

۱۱-۱-۲- مختصری از MRPII, MRP (از زیر سیستمهای erp) … ..

12-1-2-ERPII … ..

14-1-2- تفاوت ERPII, ERP … ..

15-1-2- ERP, MIS … .

16-1-2- عوامل مؤثر در پیروزی و شکست پروژه های ERP … .

17-1-2- انواع روشهای پیاده سازی ERP از لحاظ وسعت فعالیت … ۶۴

۱۸-۱-۲- مباحث انسانی در پیاده سازی پروژه های ERP (نقش نیروی انسانی در انجام پروژه) … ۶۵

۱۹-۱-۲- اجزای تشکیل دهنده ی سیستم های ERP … ..

20-1-2- امنیت در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی … .. ۶۹

۲۱-۱-۲- مزایا و معایب بکارگیری ERP … .

22-1-2- چرا سازمان به ERP نیاز دارد؟ (لزوم پیاده سازی) … ۷۴

۲۳-۱-۲- گزینه های پیاده سازی ERP …

24-1-2- معرفی دو عرضه کننده عمده نرم افزار Oracle , SAP /EPR …

بخش دوم :

۲-۲- معرفی شرکت آب منطقه ای استان یزد … . ۸۱

۱-۲-۲- معرفی سازمان … .. ۸۱

فصل سوم : روش تحقیق

۱-۳- کلیات روش تحقیق … . ۸۶

۲-۳- روش تحقیق … .. ۹۶

۳-۳- جامعه آماری … .. ۹۷

۴-۳- قلمرو تحقیق … .. ۹۷

۵-۳- نمونه آماری … ۹۸

۶-۳- روش جمع آوری اطلاعات … .. ۹۸

۷-۳- روش سنجش روایی … ۹۹

۸-۳- روش سنجش پایایی … ۹۹

۹-۳- روش تحلیل آماری داده ها جهت آزمون فرضیه ها … .. ۹۹

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

۱-۴- کلیات … ۱۰۱

۲-۴- نمودارها و جداول آماری … .. ۱۰۲

۳-۴- آزمون فرض سؤالات پرسشنامه … ۱۲۳

۴-۴- آزمون فرض گروههای مختلف سؤالات پرسشنامه … ۱۳۵

۱-۴-۴- حمایت مدیران … . ۱۳۵

۲-۴-۴- ظرفیت تغییر پذیری … ۱۳۶

۳-۴-۴- وجود زیر ساخت های مناسب … ۱۳۷

۴-۴-۴- برگزاری دوره های آموزشی … ۱۳۸

۵-۴-۴- بکارگیری افراد بصورت تیم های کاری … ۱۳۹

۶-۴-۴- قدرت پیشبینی و برنامه ریزی سازمان … .. ۱۴۰

۷-۴-۴- استفاده کارآمداز گروه مشاوران … .. ۱۴۱

۸-۴-۴- بهره وری مناسب مهندسان حوزه فن آوری اطلاعات … . ۱۴۲

۵-۴- پایایی و روایی پرسشنامه … .. ۱۴۳

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵- مقدمه … ۱۴۵

۲-۵- نتیجه گیری همراه با پیشنهادات … . ۱۴۶

۳-۵- پیشنهادات جهت انتخاب نرم افزار مناسب … .. ۱۴۸

۴-۵- تیم پروژه … . ۱۴۹

منابع و مأخذ … .. ۱۵۰