برنامه دسترسی به آدرس مسیرهای مهم سیستم، در سی شارپ

دانلود برنامه دسترسی به آدرس مسیرهای مهم سیستم، در سی شارپ. این برنامه در سی شارپ، دارای 5 دکمه به نام های Windows، my document، drives، active user، time of start، می باشد که با انتخاب هر یک از آن ها، کار مورد نظر صورت می گیرد. مثلاً با اولی، مسیر ویندوز، با دومی مسیر مای داکیومنت، با سومی...

دسته بندی: مهندسی » مهندسی کامپیوتر


 • برنامه دسترسی به کد سیستم در سی شارپ
 • کدنویسی دسترسی به آدرس سیستم
 • برنامه نوشتن متن
 • برنامه نویسی سی شارپ
 • کد csharp
 • کدنویسی csharp
 • برنامه نویسی در csharp
 • نمونه برنامه csharp
 • برنامه csharp
 • کد سی شارپ
 • برنامه دسترسی به آدرس مسیر سیستم در csharp

دانلود برنامه دسترسی به آدرس مسیرهای مهم سیستم، در سی شارپ.

این برنامه در سی شارپ، دارای 5 دکمه به نام های Windows، my document، drives، active user، time of start، می باشد که با انتخاب هر یک از آن ها، کار مورد نظر صورت می گیرد. مثلاً با اولی، مسیر ویندوز، با دومی مسیر مای داکیومنت، با سومی لیستی از همه درایوهای سیستم، با چهارمی نام پی سی و با آخری نیز زمان روشن بودن سیستم به میلی ثانیه نشان داده خواهد شد.


 • برنامه دسترسی به کد سیستم در سی شارپ
 • کدنویسی دسترسی به آدرس سیستم
 • برنامه نوشتن متن
 • برنامه نویسی سی شارپ
 • کد csharp
 • کدنویسی csharp
 • برنامه نویسی در csharp
 • نمونه برنامه csharp
 • برنامه csharp
 • کد سی شارپ
 • برنامه دسترسی به آدرس مسیر سیستم در csharp