دانلود پاورپوینت شناخت فضای شهری میدان ها

موضوع:

دانلود پاورپوینت شناخت فضای شهری میدان ها

فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

فهرست مطالب:

میدان کامپو (شهر سیه نا)

میدان سن مارکو (ونیز)

میدان سن مارکو

میدان سن پیتر (رم)

میدان سن پیتر

میدان کمپدولیو (رم)

میدان کمپدولیو

ارتباط بین توده و فضا در دوره قبل از مدرنیسم و تعریف مدرنیسم از آن

ارتباط توده و فضا در دوره مدرنیسم

THE BAUHAUS

LE CORBUSIER

CENTER OF PARIS

Radiant city

MODERNISM

BRASILIA

SUBURB

دوران پس از مدرنیسم

همراه با تصاویر