مفاهیم اولیه سرویس های وب

سرویس های وب، نقطه عطفی در معماری برنامه های توزیع شده بر روی اینترنت می باشند. بدون شک، یکی از مهمترین تحولات در زمینه برنامه های توزیع شده، مطرح شدن سرویس های وب است که تاثیرات فراوانی را در رابطه با وضعیت نرم افرار خصوصا” بر روی اینترنت بدنبال خواهد داشت. ما شاهد نقطه عطفی در ظهور نسل ج

دسته بندی: مهندسی » مهندسی کامپیوتر


 • تحقیق
 • دانلود تحقیق
 • کار تحقیقی
 • مقاله
 • دانلود مقاله
 • مفاهیم اولیه وب
 • مفاهیم اولیه سرویس های وب
 • سرویس وب

سرویس های وب، نقطه عطفی در معماری برنامه های توزیع شده بر روی اینترنت می باشند. بدون شک، یکی از مهمترین تحولات در زمینه برنامه های توزیع شده، مطرح شدن سرویس های وب است که تاثیرات فراوانی را در رابطه با وضعیت نرم افرار خصوصا” بر روی اینترنت بدنبال خواهد داشت. ما شاهد نقطه عطفی در ظهور نسل جدیدی از برنامه های کامپیوترهای با قابلیت استفاده بر روی بستر وب، خواهیم بود که گفتمان برنامه ها در عرصه جهانی را محقق خواهد کرد (تحقق آرزوئی بزرگ برای صنعت نرم افزار).

در مجموعه مقالاتی که بدین منظور نوشته خواهد شد به بررسی اصولی سرویس های وب و جایگاه آنان در فرآیند طراحی و پیاده سازی برنامه های توزیع شده پرداخته می گردد. در این راستا لازم است در ابتدا به مقاهیم اولیه برنامه های توزیع شده، تکامل تدریجی برنامه های توزیع شده، محدودیت های موجود در رابطه با معماری برنامه های توزیع شده، رویکردهای متفاوت بمنظور طراحی و پیاده سازی برنامه های توزیع شده، پرداخته گردد تا زمینه علمی مناسب، برای پرداختن به مفاهیم اولیه سرویس های وب فراهم گردد.

مقدمه

قبل از ابداع کامپیوترهای شخصی، عملا” برنامه های توزیع شده ای وجود نداشته است. در آن دوران، استفاده از کامپیوتر، شامل نشستن پشت یک ترمینال و برقراری ارتباط با یک سیتستم بزرگ (Mainframe) بود. با اینکه ترمینال ها در چندین ساختمان و یا حتی محل فیزیکی قرار می گرفتند، ولی عملا” یک کامپیوتر مرکزی وجود داشت که مسئولیت انجام تمامی پردازش ها و ذخیره سازی داده ها را برعهده می گرفت.

تعریف برنامه توزیع شده

با ابداع مینی کامپیوترها و کامپیوترهای شخصی، فعالیت های غیرمتمرکز، در دو زمینه پردازش و ذخیره سازی، آرزوئی دست یافتنی گردید. با طراحی برنامه های توزیع شده، امکان پردازش و ذخیره سازی داده ها از حالت متمرکز خارج گردید. یک برنامه توزیع شده، برنامه ای است که پتانسیل های پردازشی آن ممکن است توسط چندین کامپیوتر فیزیکی تامین و داده های آن در چندین محل فیزیکی، مستقر شده باشد.

چرا به برنامه های توزیع شده نیاز داریم ؟

در این رابطه دلایل متعددی عنوان می شود که مهمترین آنان عبارتند از:

• هزینه سیستم های Mainfarme. یکی از اولین دلایل مهم، هزینه های بالای سیستم های Mainframe است. این مسئله از دو زاویه متفاوت قابل بررسی است: هزینه بالای سرمایه گذاری اولیه که بسیاری از سازمان ها و موسسات توان مالی آن را ندارند و دوم اینکه در این مدل، دارای صرفا” یک نقطه آسیب پذیر با ریسک بالا می باشیم.

• مالکیت اختصاصی داده ها. یکی از فاکتورهای مهم دیگر، سیاست های مربوط به مالکیت داده ها است. سازمان ها و موسسات که دارای داده های اختصاصی خود می باشند، علاقه مند به واگذاری مسئولیت مدیریت داده های مربوطه، به سایر مکان های فیزیکی نمی باشند.

• امنیت. یکی دیگر از فاکتورهای مهم در این زمینه موضوع امنیت است. برای یک سازمان، اولا” دستیابی به اغلب داده های آن می بایست بسادگی محقق گردد و ثانیا” داده ها ی حساس موجود در سازمان می بایست از بعد امنیتی، ایمن نگهداری گردند. تامین دو خواسته فوق (رویکردهای رقابتی و رویکردهای امنیتی) با جدا سازی فیزیکی داده ا از یکدیگر محقق خواهد شد (انباشت داده ها، با نگرش های متفاوت در رابطه با سرعت در دستیابی و ایمن در ذخیره سازی، ضرورت وجود برنامه های توزیع شده را بخوبی نمایان می سازد)


 • تحقیق
 • دانلود تحقیق
 • کار تحقیقی
 • مقاله
 • دانلود مقاله
 • مفاهیم اولیه وب
 • مفاهیم اولیه سرویس های وب
 • سرویس وب