گزارش کارآموزی رشته مکانیک خودرو با عنوان تعمیرات خودرو سواری

گزارش کارآموزی رشته مکانیک خودرو با عنوان تعمیرات خودرو سواری

دوره کارآموزی در شرکت شرکت کامو مجمر گستر

مقدمه:

به لطف خدا و با استقاده از تجربیات بدست آمده در دوره کارآموزی اطلاعات مفیدی بدست آورده ایم که با استفاده از برخی کتابها این اطلاعات را تکمیل کرده و بصورت مکتوب در آورده ام.یکی از وسایل بسیار مهم درکارهای امروزی ما ماشین یا همان خودرو می باشد که باعث شده بسیاری ازمشکلات حمل و نقلی را راحت کند. و این وسیله تقلیه که باعث بحرکت درآمدن آن موتور می باشد مورد بحث ما می باشد.موتور از اجزاء بسیار زیادی تشکیل شده که باعث بوجود آوردن توان مفید می شود. و حرکت اصلی یک خودرو بستگی به موتور آن ماشین دارد.

کلمات کلیدی:

موتور ماشین

عیب یابی خودرو

تعمیرات خودرو سواری

موتور:

تعریف: موتور یا همان مولد قدرت که باعث به حرکت درآمدن هر نوع وسیله مکانیکی می شود. به نمونه ای از آن وسایل ماشین می باشد که درباره آن توضیح می دهیم.

قسمتهای سوار شده یا mix (میکس) شده با موتور را به ترتیب می توان نام برد.

1-قطعات ثابت و متحرک

2-سیستم خنک کاری

3-سیستم روغن کاری

4-سیستم سوخت رسانی

5-سیستم جرقه زنی

و همه این 5 مورد باعث تشکیل موتور یا مولد قدرت می شود.

موتور پژو همانند دیگر ماشینها از یک سری سوپاپها و سیلندرها و رینگها و … تشکیل شده است که تقریباً ظریفتر و جمع و جورتر می باشد.موتور پژو بر خلاف یکسری ماشین ها که موتور آنها در راستای محور ماشین یعنی محور طولی قرار دارند در محور عرض قرار دارد.

پس از تفکیک قسمتهای مختلف یک موتور در این قسمت راجع به عملکرد و عیوب احتمالی و برطرف کردن عیبها توضیح خواهیم داد.

فهرست

مقدمه 1

موتور 2

قطعات ثابت و متحرک 2

سرسیلندر 3

سیلندر 3

سوپاپ 4

علائم چسبندگی سوپاپ 6

طریقه آب بندی کردن سوپاپ 7

سیت 9

تراشیدن سیت 9

گیت سوپاپ 9

اسبکها و نگهداری و کنترل آن 11

تایپیتهای خودکار هیدرولیکی 11

طریقه باز کردن و بستن سرسیلندر و رفع معایب آن 12

طریقه بستن سرسیلندر 13

دلایل سوختن واشر سرسیلندر 15

دلایل دوپهنی سیلندر 15

شاتون 17

سرشاتون 17

اندازه گیری گژن پین 18

میلنگ و یاتاقانها 19

میلنگ 19

تعمیرات میلنگ 19

دلایل بریدن میلنگ 20

کاسه نمد میلنگ 20

یاتاقانها 21

فلایویل 22

بوش انتهای میلنگ 22

رینگ پیستون و گژن پین 23

نکاتی که باید در تعمیرات مورد توجه قرار گیرد 24

رینگهای پیستون 25

معایب رینگها، تشخیص و برطرف کردن آن 25

کانالهای روغن 25

اویل پمپ 26

منابع و ماخذ 27