تحقیق سیمای یهود در قرآن

دانلود تحقیق با موضوع سیمای یهود در قرآن، در قالب word و در 40 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: توسعه و تعمق معارف قرآنی خود، افزون قطره یی بر قوت علمی لازم می باشد. برای ورود بایسته و شایسته به مباحث جدید و جهانی در آستانه هزاره

دسته بندی: علوم انسانی » معارف اسلامی


 • سیمای یهود در قرآن
 • کتاب سیمای یهود در قرآن
 • دانلود کتاب سیمای یهود در قرآن
 • تحقیق سیمای یهود در قرآن
 • مقاله سیمای یهود در قرآن
 • بررسی سیمای یهود در قرآن
 • پایان نامه سیمای یهود در قرآن
 • پژوهش سیمای یهود در قرآن
 • یهود در قرآن pdf
 • نفرین قوم یهود در قر

دانلود تحقیق با موضوع سیمای یهود در قرآن،

در قالب word و در 40 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

توسعه و تعمق معارف قرآنی خود، افزون قطره یی بر قوت علمی لازم می باشد. برای ورود بایسته و شایسته به مباحث جدید و جهانی در آستانه هزاره سوم که مبنای تمدن جدید بشری خواهد بود، مانند صلح جهانی با تکیه بر ادیان، گفتگوی بین ادیان و تمدن ها توجه به هشداری های قرآنی در مورد یهود و نقش تأثیر گذار آنان در مناسبات جدید فرهنگی و سیاسی، انگیزه های بود که نگارنده را واداشت تا در مورد « اعتقادات و صفات یهود در قرآن و تورات» به تحقیق بپردازم.

توصیف اعتقادات و صفات یهود، تعلیل پیدایش و آن ها در بستره تاریخی و تبیین پیامدهای آن اعتقادات و صفات، سه هدف عمده ای بود که طی مراحل مختلف تحقیق دنبال گردید که اساس آن، بر این فرضیه استوار بود که قوم یهود در ناحیه اعتقادات و نگرش خود به عالم و آدم در سیر تاریخی خود، دچار انحرافات و خرافات زیادی شده اند و در ناحیه صفات جمعی و قومی نیز گرفتار اعوجاج های فراوان دنیاگرایانه و خودمدارانه شدند که آثار شومی برای بشریت به دنبال داشت. فرضیه اساسی تحقیق با اعتماد به قرآن به عنوان سند قطعی آشمانی و فهم آن با روش تفسیر قرآن به قرآن و با تأکید بر گزارشهای تورات، بر اساس تناقض بین قرآن و روایات با تورات و تناقض بین اقوال و افعال خدا و انبیاء در تورات، با استفاده از سایر منابع با روش کتابخانه ای وبه شکل تحلیل محتوی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که قوم یهود هرگز راه کتب آسمانی را ارج ننهاده، نه تنها به دنبال طی نمودن آن صراط برنیامدند، بلکه بر ضد آن سیر کردند. خصوصاً توصیه اساسی قرآن به تمام ادیان الهی مبنی بر اعتصام به حبل الله و اتحاد حول محور مشترک ایمان به خدا، آخرت و انجام عمل صالح را زیر پا نهاده، راه تفرد و تفرقه را در پیش گرفتند.

آن ها خود را، قوم خاص خداوند و برترین نژادها از میان ملل تلقی کردند. خدا، پیامبران، جهان آخرت و بهشت را به نفع خود مصادره کرده، آن را منحصر به خود پنداشتند. لذا قوم و باورها و آئین خود را در حصار بسته ای قرار دادند تا از ورود اغیار در بین قوم و آئین خود جلوگیری کنند. و با این پندارها، اساس زندگی خود را بر نژادپرستی، دنیاطلبی، ماده پرستی و رؤیای سلطه جهانی قرار دادند و در این راستا از کشتن انبیاء و آمرین به معروف و انتساب اوصاف ناروا و خدا و پیامبران هیچ ابایی نداشتند. آن ها مقام الوهیت خداوند را در حد یک موجود مادی تنزل داده، احکام ماده را در مورد او جاری ساختند و...


 • سیمای یهود در قرآن
 • کتاب سیمای یهود در قرآن
 • دانلود کتاب سیمای یهود در قرآن
 • تحقیق سیمای یهود در قرآن
 • مقاله سیمای یهود در قرآن
 • بررسی سیمای یهود در قرآن
 • پایان نامه سیمای یهود در قرآن
 • پژوهش سیمای یهود در قرآن
 • یهود در قرآن pdf
 • نفرین قوم یهود در قر