مقاله ساخت کامپوزیت سطحی Al 1100/SiCp به روش عملیات اصطکاکی اغتشاشی

دانلود مقاله با موضوع ساخت کامپوزیت سطحی Al 1100/SiCp به روش عملیات اصطکاکی اغتشاشی، در قالب pdf و در 10 صفحه. در این مقاله کاربردی، ساخت کامپوزیت سطحی Al 1100/SiCp به روش عملیات اصطکاکی اغتشاشی، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. عملیات اصطکاک اغتشاشیFSP، روش جدیدی برای بهبود ریزساختار مواد است..

دسته بندی: مهندسی » مهندسی متالورژی


 • ساخت کامپوزیت سطحی
 • روش عملیات اصطکاکی اغتشاشی
 • عملیات اصطکاکی اغتشاشی
 • کامپوزیت
 • کامپوزیت پایه فلزی
 • ساخت کامپوزیت
 • کامپوزیت سطحی
 • تحقیق ساخت کامپوزیت سطحی
 • تحقیق روش عملیات اصطکاکی اغتشاشی
 • تحقیق عملیات اصطکاکی اغتشاشی
 • تحقیق کامپوزیت
 • تحقیق کامپوزیت پایه

دانلود مقاله با موضوع ساخت کامپوزیت سطحی Al 1100/SiCp به روش عملیات اصطکاکی اغتشاشی،

در قالب pdf و در 10 صفحه.

در این مقاله کاربردی، ساخت کامپوزیت سطحی Al 1100/SiCp به روش عملیات اصطکاکی اغتشاشی، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. عملیات اصطکاک اغتشاشی FSP، روش جدیدی برای بهبود ریزساختار مواد است. با استفاده از این روش، ذرات SiC با قطر میانگین 4 mm، در زمینه آلومینیوم 1100 به طور یکنواخت پخش شده و کامپوزیت سطحی Al 1100SiCp با ضخامت 3 mm در سطح آلومینیوم ساخته شد. در این پژوهش، روش جدیدی برای اعمال پودر قبل از FSP ارایه شده است.

این فایل به همراه چکیده، متن اصلی و منابع در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات: 10


 • ساخت کامپوزیت سطحی
 • روش عملیات اصطکاکی اغتشاشی
 • عملیات اصطکاکی اغتشاشی
 • کامپوزیت
 • کامپوزیت پایه فلزی
 • ساخت کامپوزیت
 • کامپوزیت سطحی
 • تحقیق ساخت کامپوزیت سطحی
 • تحقیق روش عملیات اصطکاکی اغتشاشی
 • تحقیق عملیات اصطکاکی اغتشاشی
 • تحقیق کامپوزیت
 • تحقیق کامپوزیت پایه