مقاله بررسی میکروساختار و تأثیر آن بر رفتار سایشی در نمونه های فولادی آلیاژسازی سطحی شده با پوشش…

دانلود مقاله با موضوع بررسی میکروساختار و تأثیر آن بر رفتار سایشی در نمونه های فولادی آلیاژسازی سطحی شده با پوشش WC-Ni به روش GTAW، در قالب pdf و در 10 صفحه. در این مقاله کاربردی، بررسی میکروساختار و تأثیر آن بر رفتار سایشی در نمونه های فولادی آلیاژسازی سطحی شده با پوشش WC-Ni به روش GTAW، مورد...

دسته بندی: مهندسی » مهندسی متالورژی


 • میکروساختار
 • رفتار سایشی
 • نمونه فولادی آلیاژسازی سطحی
 • آلیاژ
 • آلیاژسازی
 • پوشش WC
 • روش GTAW
 • رویه سختی
 • کاربید یوتکتیک
 • ساختار گلی شکل
 • ساختار نواری شکل
 • مقاومت سایشی
 • مقاله آلیاژسازی
 • تحقیق آلیاژسازی

دانلود مقاله با موضوع بررسی میکروساختار و تأثیر آن بر رفتار سایشی در نمونه های فولادی آلیاژسازی سطحی شده با پوشش WC-Ni به روش GTAW،

در قالب pdf و در 10 صفحه.

در این مقاله کاربردی، بررسی میکروساختار و تأثیر آن بر رفتار سایشی در نمونه های فولادی آلیاژسازی سطحی شده با پوشش WC-Ni به روش GTAW، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در این پژوهش، ریزساختار و تأثیر حضور Ni بررفتار سایشی پوشش از WC-Ni اعمال شده برسطح فولاد ساده کربنی، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور مخلوط پودر مناسبی از عناصر خالص WC-Ni تهیه شده و برسطح فولاد ساده کربنی با ضخامت حدود 2 میلی متر اعمال شد و سپس این لایه از پیش نشانده شده توسط روش GTAW ذوب شده تا با فلز پایه امتزاج یابد. سپس نمونه های رویه سختی شده تحت آزمون های مختلف متالوگرافی نوری میکروسکوپ الکترونی رویشی میکروسختی سنجی و سایش قرارگرفته اند. نتایج بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که تشکیل کاربیدهای یوتکتیک نواری و گلی شکل حین انجماد، مهم ترین عامل در بهبود رفتار سایشی پوشش مذکور می باشد. هم چنین بررسی ها نشان داد این لایه پوششی دارای سختی بالا 950-1200 HV و ضریب اصطکاک پایین 0. 15 بودکه به طور قابل ملاحظه ای سبب بهبود مقاومت سایشی و کاهش ضریب اصطکاک نمونه های فولادی می گردد.

این فایل به همراه چکیده، متن اصلی و منابع در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات: 10


 • میکروساختار
 • رفتار سایشی
 • نمونه فولادی آلیاژسازی سطحی
 • آلیاژ
 • آلیاژسازی
 • پوشش WC
 • روش GTAW
 • رویه سختی
 • کاربید یوتکتیک
 • ساختار گلی شکل
 • ساختار نواری شکل
 • مقاومت سایشی
 • مقاله آلیاژسازی
 • تحقیق آلیاژسازی