علاج بخشی سرریز نیلوفری سد سفیدرود

علاج بخشی سرریز نیلوفری سد سفیدرود، در قالب پی. دی. اف و در 13 صفحه، شامل چکیده، مقدمه (معرفی سد سفیدرود، سرریزها، تشریح آسیب های وارده به سرریز)، زمین شناسی عمومی منطقه (ریخت شناسی، کیفیت سنگ، بررسی ژئوتکنیکی توده سنگ)، اصلاح خواص توده سنگ (طراحی دوغاب، انتخاب فشار تزریق، روش تزریق)...

دسته بندی: مهندسی عمران » سد


 • علاج بخشی
 • سرریز
 • نیلوفری
 • سفیدرود
 • معرفی
 • تشریح
 • آسیب
 • زمین شناسی
 • عمومی
 • منطقه
 • اصلاح
 • خواص
 • توده
 • سنگ
 • مشاهدات
 • نتایج
 • کاهش
 • نفوذپذیری
 • بهبود
 • کیفیت
 • سنگ
 • دوغاب
 • تزریق
 • گمانه
 • مجاور
 • نشت
 • اندازه گیری
 • پوشش
 • فولادی
 • آسیب دیدگی
 • خرید
 • فروش

علاج بخشی سرریز نیلوفری سد سفیدرود

در قالب پی. دی. اف و در 13 صفحه شامل:

چکیده

مقدمه (معرفی سد سفیدرود، سرریزها، تشریح آسیب های وارده به سرریز)

زمین شناسی عمومی منطقه (ریخت شناسی، کیفیت سنگ، بررسی ژئوتکنیکی توده سنگ)

اصلاح خواص توده سنگ (طراحی دوغاب، انتخاب فشار تزریق، روش تزریق)

مشاهدات و نتایج حاصله (کاهش نفوذپذیری، بهبود کیفیت سنگ، مشاهده دوغاب تزریق در گمانه های مجاور، اندازه گیری نشت آب در محل آسیب دیدگی پوشش فولادی)

جمع بندی


 • علاج بخشی
 • سرریز
 • نیلوفری
 • سفیدرود
 • معرفی
 • تشریح
 • آسیب
 • زمین شناسی
 • عمومی
 • منطقه
 • اصلاح
 • خواص
 • توده
 • سنگ
 • مشاهدات
 • نتایج
 • کاهش
 • نفوذپذیری
 • بهبود
 • کیفیت
 • سنگ
 • دوغاب
 • تزریق
 • گمانه
 • مجاور
 • نشت
 • اندازه گیری
 • پوشش
 • فولادی
 • آسیب دیدگی
 • خرید
 • فروش