ترجمه مقاله گوشی های مبتنی بر شتاب سنج برای نظارت و تعیین کمیت فعالیت جسمانی

مقاله ترجمه شده با عنوان گوشی های مبتنی بر شتاب سنج برای نظارت و تعیین کمیت فعالیت جسمانی.

عنوان انگلیسی مقاله: An accelerometer-based earpiece to monitor and quantify physical activity

عنوان فارسی مقاله: گوشی های مبتنی بر شتاب سنج برای نظارت و تعیین کمیت فعالیت جسمانی.

دسته: تربیت بدنی

فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ١١

چکیده ترجمه:

فعالیت فیزیکی در بیماری و سلامتی حائز اهمیت است. دستگاه های ارزان قیمت ، دقیق و سریع می تواند در ارزیابی فعالیت های روزانه کمک کند. ما فناوری جدید سنجش فعالیت ها را به یک گوشی با استفاده از قابل حمل موزیک پلیرها و دستگاه های تلفن قابل حمل (تو گوشی سنجش فعالیت فیزیکی PASE) بررسی کردیم . در این مقاله بررسی میکنیم که آیا PASE میتواند فعالیت های قیزیکی را به دقت و سرعت شناسایی کند و شدت آن و مصرف انرژی را بسنجد یا نه .

روش ها : آزمایش ١ : ١٨ نفر PASE را با حالت های مختلف بدن و در طول راه رفتن مدرج استفاده کردند . مصرف انرژی با استفاده از کالریمتری غیر مستقیم اندازه گیری شد. آزمایش ٢ : هشت نفر از تو گوشی استفاده کردند و مسیری شناخته شده را پیمودند . آزمایش ٣ : هشت نفر از تو گوشی استفاده کردند و در سرعت ٣.۵ mph پیاده روی کردند .

نتایج : این درون گوشی به درستی ایستادن و راه رفتن و نشستن را از پیاده روی (٧۶/ ٧۶ نفر) تشخیص داد . خروجی PASE افزایش پی در پی در سرعت راه رفتن و با افزایش مصرف انرژی ( R٢ > ٠.٩ ) نشان داد . پیش بینی PASE از سرعت پیاده روی بی مکث ٢.۵ ± (SD ) مایل در ساعت ٠.١٨ و ، CF سرعت واقعی، ٠.١۶ ± ٢.۵ مایل در ساعت بود . این درون گوشی ها با موفقیت پیاده روی را در ٣.۵ مایل در ساعت از ‘ دویدن ‘ با همان سرعت را تشخیص دادند . ( p <٠.٠٠١)

نتیجه گیری : این افراد به خوبی با درون گوشی کنار آمدند و با آن راحت بودند . بنابراین PASE می تواند برای بیان درست فعالیت بدنی بدون مکث و مصرف انرژی مورد استفاده قرار گیرد .

کلیدواژه: تجهیزات سیار، فعالیت غیر ورزشی، گرمازایی، هزینه انرژی، کم کردن وزن

مقدمه:

تاثیر چاقی در سلامت جهانی است بسیار شدید است . به طور کلی توافق شده که سطوح پایین فعالیت بدنی – به خصوص نشستن (به عنوان مثال کم تحرکی ) در پاتوژنز چاقی مهم است. بنابراین، ابداع ابزار موثر برای اندازه گیری فعالیت بدنی می تواند در مبارزه با کم تحرکی مفید باشد.