تاثیر صنایع آلاینده بر آلودگی (شهر سیرجان)

موضوع:

تاثیر صنایع آلاینده بر آلودگی (شهر سیرجان)

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

فهرست

چکیده: 2

مقدمه: 3

فصل اول 5

طرح تحقیق 5

بیان موضوع و تشریح ابعاد آن: 6

1 اهداف تحقیق: 7

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 7

4-1 پیشینه تحقیق: 8

5-1 فرضیات تحقیق 16

6-1 تعاریف عملیاتی 16

7-1 موانع و مشکلات تحقیق: 17

فصل دوم 18

مبانی نظری تحقیق 18

1-2 هوا 19

2-2 مفهوم جامع آلودگی: 20

3-2 آلودگی هوا: 21

4-2 انواع منابع آلودگی هوا: 21

5-2 منابع آلودگی هوا در شهرها: 24

6-2 اثرات آلودگی هوا 25

1-6-2 اثر آلودگی هوا بر روی انسان 26

2-6-2 اثر آلودگی هوا بر گیاهان 26

3-6-2 اثر آلودگی هوا بر شهرها 27

فصل سوم 29

خصوصیات اقلیمی و طبیعی 29

شهرستان سیرجان 29

3-1پیشینه تاریخی سیرجان: 30

2-3 موقعیت، حدود و وسعت: 32

3-3 خصوصیات اقلیمی شهرستان سیرجان: 34

1-3-3 باران 34

3-3-3 باد 36

3-3-3 دما 39

4-3-3 رطوبت 43

4-3 مسایل کلی زمین شناسی (جنس خاک – زلزله) 45

2-4-3 زمین شناسی منطقه: 46

3-4-4 لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت 46

فصل چهارم 48

آلودگی هوای شهر سیرجان 48

با تأکید بر شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی 48

1-4 منابع آلاینده شهر سیرجان 49

2-1-4 تاریخچه منطقه ویژه اقتصادی سیرجان 62

مروری بر بعضی از واحدهای آلوده کننده منطقه ویژه: 71

3-1-4 باغات پسته منطقه زید اباد 76

فصل پنجم 78

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 78

1-5بحث و نتیجه گیری 79

2-5فرضیات تحقیق 80

5-2 پیشنهادات 82

منابع وماخذ 83

چکیده:

شهرستان سیرجان در قسمت جنوب غربی استان کرمان واقع شده و از شمال به رفسنجان و شهربابک از جنوب به استان هرمزگان از شرق به شهرستان بافت و بردسیر و از غرب به استان فارس محدود می شود.

سیرجان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و قرار گیری بر سر راههای ارتباطی کرمان، یزد، بندرعباس و شیراز و نیز وجود زمین های کشاورزی حاصلخیز و منابع معدنی از دیر باز تا کنون پذیرای مهاجران مختلف بوده است که همگی این عوامل در رشد و توسعه شهرستان مؤثر بوده اند.

با توجه به اینکه شهرستان سیرجان در نزدیکی بندر تجاری بندر عباس قرار دارد یک شهر انباری به شمار می رود که منطقه ویژه اقتصادی سیرجان این امر خطیر را بر عهده دارد. با گذشت زمان در این منطقه شرکت ها و واحدهای تولیدی و صنعتی نیز ساخته شد که چون اغلب تولیدات را در سطح وسیعی و برای صادرات انجام می دهند و با توجه به اینکه در جهت وزش باد غالب (شمال غربی- جنوب شرقی) بیشتر آلودگی خود را وارد شهر می کند.

شهرک های صنعتی سیرجان تا اندازه ای در این مقدار آلودگی دخیل هستند. شهرک صنعتی شماره (1) که در جنوب شرقی شهر و ظاهراً در 2 کیلومتری شهر می باشد (با توسعه فیزیکی و افقی شهر امروزه جزئی از شهر به شمار می رود.) در جهت وزش بادی است که از اواسط تیرماه تا اواخر شهریور ماه (جنوب شرقی – شمال غربی) می باشد، اما چون بیشتر واحدهای تولیدی آن کارگاهی و کوچک بوده آلودگی زیادی ندارند. (عباسلو- 79 ص54)

در کل باید گفت شهرستان سیرجان نسبت به شهرهای بزرگ آلودگی چندانی ندارد، اما اگر همین میزان آلودگی و فعالیت واحدهای تولیدی شهر در شهرک های صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کنترل نشود سیرجان هم در اینده ای نه چندان دور به یک شهر آلوده تبدیل می شود.