پایان نامه رشته صنایع با عنوان استراتژی شش سیگما و میزان اثربخشی آن در شرکت ایران خودرو

پایان نامه رشته صنایع با عنوان استراتژی شش سیگما و میزان اثربخشی آن در شرکت ایران خودرو

تاریخچه شش سیگما

تولد شش سیگما در سال 1979 در موتورولا صورت گرفت. در این زمان بود که ارتباط و وابستگی بین کیفیت بالاتر و هزینه های توسعه پایین تر در تولید محصولات ، شناخته شد و مورد توجه قرار گرفت. در زمانیکه اکثر شرکتهای امریکایی بر این باور بودند که کیفیت هزینه ایجاد می کند، موتورولا این واقعیت را به درستی درک کرد که بهبود کیفیت ، هزینه ها را کاهش خواهد داد و تثبیت این پارادایم ذهنی ، اساس بکارگیری متودولوژی شش سیگما را قوت بخشید.

موتورولا 5 الی 10 درصد از درآمد سالیانه فروش خود را صرف بر طرف نمودن کیفیت پایین می نمود. این دگرگونی موجب برگرداندن 800 تا 900 میلیون دلار در هر سال ، به دلیل وجود فرایند هایی با کیفیت بالاتر گردید. بعد از 4 سال شش سیگما 2/2 بیلیون دلار برای موتورولا ذخیره نمود. پایه گذاران شش سیگما در موتورولا کاری انجام دادند که در اکثر شرکتها غیر ممکن بود. در سال 1993 موتورولا شش سیگما را در بسیاری از فرایندهای تولیدی خود به کار گرفت و در اندک زمانی ، شش سیگما در کلیه صنایع دیگر بسط یافت.

آنچه که بیش از هر چیز موجب استقبال مدیران از به کار گیری این متدولوژی شده است، ایجاد یک انتقال الگوی ذهنی در مورد افزایش کیفیت محصولات / خدمات سازمان می باشد. بر خلاف نظریات قبلی که کاهش سرعت تولید و افزایش هزینه را عامل بهبود کیفیت می دانستند. در نظریه جدی بهبود کیفیت موجب افزایش سرعت تولید و کاهش هزینه های تولید میگردد.

کلمات کلیدی:

6sigma

تحول سازمانی

شرکت ایران خودرو

ارزشیابی خودرو (Audit)

استقرار متدلوژی 6σ در شرکت ایران خودرو

امروزه ادامه حیات در صحنه رقابت فشرده شرکتهای تولیدی، نیازمند خلاقیت و نوآوری است. سازمانهای موفق تنها بوسیله سلاح نوآوری و خلاقیت می توانند از بازارهای خود محافظت نمایند. یکی از موثرترین وسایل موجود در تامین چنین خواسته ای، استفاده از متدلوژی 6σ می باشد σیکی از حروف یونانی می باشد که آمار شناسان آنرا برای اندازه گیری تغییرپذیری در هر فرایند مورد استفاده قرار می دهند.قابلیت عملکرد هر فرایند را نیز می توان توسط سطح تغییرپذیری آن فرایند اندازه گیری نمود. هرگاه فرایندی در سطح عملکرد3σ باشد این فرایند 66807 و در سطح 6σ 3.4 قطعه معیوب در یک میلیون قطعه تولیدی ایجاد خواهد نمود.

این متدلوژی با بکارگیری ابزارهای ساده و در قالب مراحل ‘تعریف، اندازه گیری، آنالیز، نوآوری و بهبود و کنترل’ با توجه به وضعیت موجود به سازمانها می گوید که در شرایط مختلف چه راهکارهای را انتخاب نمایند.

شرکت ایران خودرو نیز با درک شرایط جدید جهانی و لزوم تولید محصولاتی با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر تصمیم به استقرار متدلوژی 6σ گرفت و بدین طریق از سال 78 با فراهم نمودن تمهیدات لازم و در قالب یک برنامه اجرایی3 ساله از اسفند ماه 1380 اقدام به برگزاری آموزش این متدلوژی در شرکت نموده است که این آموزشها در سه دوره یک ساله برگزار شد. برهمین اساس با بکارگیری یکی از اساتید شناخته شده و معتبر این متدلوژی، اقدام به برگزاری آموزشهای علمی و کاربردی از اسفند ماه 80 در شرکت ایران خودرو ، ساپکو و ایساکو گردید.

در این راستا با هماهنگی مدیریت ارشد شرکت، به تعریف 37 عنوان پروژه در سالنهای تولیدی، لجستیک، مهندسی محصول، متد، سیستمها، مرکز تحقیقات، اداری، دریافت کالا، کنترل کیفیت و تضمین کیفیت و همچنین شرکتهای ساپکو و ایساکو و با بکارگیری بیش از 150 نفر از کارشناسان برای انجام آنها، اقدام شد.

تا این کارشناسان همزمان با فراگیری مطالب علمی، با انجام تکنیکهای فراگیری شده بر روی موارد عملی که بیشتر آنها مشکلات مزمن بوده اند، این متدلوژی را بصورت مؤثرتری فراگیرند.تا بدین طریق در انتهای سال 83 هدف تعیین شده که همانا تربیت تعداد تعیین شده و کافی از نیروهای خبره اجرایی متدلوژی 6σ در سطوح مختلف و نیز آشنایی نزدیک تعداد قابل توجهی دیگر از نیروها با این متدلوژی به منظور درک اهمیت و لزوم استقرار آن در شرکت، تحقق یابد. تا بدین شکل از سال 1384 در اجرای پروژه های 6σ در تمامی موارد مورد نیاز با تکیه کامل بر نیروهای کارامد داخلی شرکت بتوانند به اهداف کیفی شرکت دست یابند.

فهرست مطالب

فصل اول

1-1 معرفی پروژه 3

2-1 معرفی شرکت ایران خودرو 4

فصل دوم

1-2 تاریخچه شش سیگما8

2-2 تاریخچه شش سیگما در ایران خودرو9

3-2 معرفی شش سیگما11

4-2 فازهای مختلف شش سیگما 12

5-2 چارت پیاده سازی شش سیگما 19

فصل سوم

1-3 نحوه و روند پیاده سازی شش سیگما 41

در خصوص پروژه ارتقاء سطح کیفی

خودروی پارس در آدیت تفصیلی

2-3 ضمیمه :جداول و نمودارهای تهیه شده

منابع 88