طراحی بدنه ماشین های NC و CNC

طراحی بدنه ماشین های NC و CNC

مقدمه:

امروزه با توجه به اینکه رشد سریع و نیاز مبرم آن و کاربرد وسیع دستگاههای تراش و یا فلز اندازه گیری دقیق اسپارکها و دیگر دستگاههای ساخت که خطوط تولید کارخانجات را تشکیل می دهند و با توجه به اینکه امروزه به انواع سیستمهای کنترول مجهز شده و فرایندهای ساهت با دقت و سرعتی بالا انجام می پذیرد.امروزه با پیشرفت در علم کامپیوترها دستگاههای CNC متولد شده اند و در پیشرفت بیشتر صنایع قابل بهره برداری هستند ماشینهای ابزار کنترل عددی به طور فزاینده ای در صنایع براده برداری وارد می شوند دقت تکراری بالا کوتاه شدن مدت زمان کار و نیاز کم به ابزارها از دیگر دلایل با ماشین های ابزار کنترل عددی است.

امروزه همه سازندگان ماشینهای ابزار CN خود را کاملاً مقید به رعایت کامل استاندارد Din (ساختمان برنامه) و Din (موقعیت سیستم مختصات) نمی کنند. گاهی برای ساده تر شدن موارد ویژه کاربرد از علائم خاصی استفاده می کنند که فقط برای محدوده ویژه کاربرد اعتبار دارد.N حرف اول کلمه انگلیسی Numerical (عددی) و C حرف اول کلمه انگلیسی Control (کنترل)

NC یک مفهوم عمومی برای کنترل عددی است و به دستگاههائی اطلاق می شود که با نوار سوراخ شده کار می کنند.CNC به کنترل عددی توسط کاکپیوتر اطلاق می شود. پس همه CNCها یک NC نیز هستند ولی به عکس خیر.

هدف استفاده از ماشینهای NCNC در صنعت عبارتست:

1- خوکارسازی

2- حرکت ابزار را کنترل کنیم

3- کنترل برروی سرعت دوران قطعه کار

همچنین یکی از نکات مهم استفاده از ماشینهای کنترل عددی این است که تنها ماشینی در صنعت می باشد که تولید ارتباط با ماشینهای دیگر برقرار کند ماشینهای کنترل عددی است.

بدلیل اینکه این ماشینها با اعداد و حروف کار می کنند می توانند با رباط و کامپیوترها و غیره ارتباط داشته باشند که آنها هم با اعداد و حروف کار می کنند.با توجه به گرانی قیمت دستگاه و نیاز به متخصص و دیگر هزینه های بالا این دستگاههای کنترل عددی دارای ارزش ویژه ای می باشند.

ولی امروزه بهترین راه استنفاده از این نوع دستگاهها نسبت به سایر دستگاهها می باشد به عنوان مثال:

ماشینهای ابزار کامپیوتری نسبت به انواع اینورسال دارای محسنات زیر می باشد.

1- دقت بالای تولدی قطعات

2- ماشین ابزار با کنترل کامپیوتری در یک زمان می تواند به جای چند دستگاه ماشین ابزار معمولی بکار گرفته شود.

3- امکان تولید قطعات که دارای پیچیدگی زیاد است با ماشین کنترل عددی بیشتر است.

4- مصرف ابزار در ماشین ها کنترل عددی کمتر از ماشین های معمولی می باشد.

کلمات کلیدی:

سیستم کنترل

سیستم اندازه دهی

ماشین های NC و CNC

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل یکم 4

مقدمه 4

سیستم مختصات سه بعدی 10

سیستم مختصات دو بعدی 10

سیستم مختصات قطبی 2 11

سیستم مختصات کروی 8 11

سیستم مختصات ماشین 1 و 2 11

سیستم اندازه دهی 5 2 14

ابعادگذاری 1 2 15

تراش قوس 3 16

فصل دوم 17

الف.. کنترل نقطه ای 1 17

مسیر پیوسته 18

انواع حرکات 1 4 18

فصل چهارم 23

اجزاء سیستم کنترل 23

صفحه کنترل 24

کنترل برنامه ریزی 26

طرز کار کامپیوتر 30

فصل پنجم 31

توضیح برنامه نویسی 35