تحقیق بررسی اختلالات یادگیری (گروه بندی، سبب شناسی، راهبردها و روش های آموزش و توان بخشی)

دانلود تحقیق با موضوع بررسی اختلالات یادگیری (گروه بندی، سبب شناسی، راهبردها و روش های آموزش و توان بخشی)، در قالب word و در 37 صفحه، قابل ویرایش، شامل تعریف، رویکردهای نظری بر ناتوانی های یادگیری، نظریه های رفتاری، نظریه های...

دسته بندی: علوم انسانی » روان شناسی


 • تحقیق بررسی اختلالات یادگیری
 • تحقیق اختلالات یادگیری
 • تحقیق یادگیری
 • گروه بندی اختلالات یادگیری
 • سبب شناسی اختلالات یادگیری
 • راهبردهای اختلالات یادگیری
 • روش های آموزش اختلالات یادگیری
 • توان بخشی اختلالات یادگیری
 • ناتوانی های یادگیری
 • مقاله اختلالات ی

دانلود تحقیق با موضوع بررسی اختلالات یادگیری (گروه بندی، سبب شناسی، راهبردها و روش های آموزش و توان بخشی)،

در قالب word و در 37 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

تعریف

رویکردهای نظری بر ناتوانی های یادگیری

نظریه های رفتاری

نظریه های شناختی

راهبردهای فراشناختی

جنبه های پزشکی

درمان دارویی

فنون شناختی در درمان

فنون رفتاری در درمان

رشد حسی حرکتی

دید حرکتی گتمن

تئوری تشکیل نظام عصبی دمن و دلاکاتو

اختلالات زبان

محاسبه

اختلاق نقص توجه

رشد اجتماعی

مقدمه تحقیق:

در سال های اخیر، پژوهش و مطالعه درباره کودکانی آغاز شده است که حالت و کردار آنان برای بسیاری از پدران و مادران و معلمان و مددکاران حیران کننده است، زیرا اغلب آنان علی رغم داشتن هوش طبیعی، بدون بهره گیری از آموزش های ویژه، قادر به ادامه تحصیل نیستند. یا برخی دیگر ممکن است یک روز مطالبی را بخوبی فرا گیرند و روز دیگر تمام آن را فراموش می کنند.

عده ای دیگر در پاره ای از کارها، بر بسیاری از همگنان خود برتری و پیشی می گیرند و در قسمتی دیگر مانند کودکان، کوچکتر از خود عمل می کنند. این کودکان به تدریج در می یابند که سایر کودکان از نظر وضع درسی از آن ها بهتر هستند و احساس حقارت را تجربه می کنند. کم کم بیزاری از درس مدرسه در آن ها به وجود می آید. والدین آن ها که اغلب از دلایل ناتوانی های یادگیری آنان بی خبر هستند، با فشارهایی که به کودک می آورند، مشکل را چند برابر می کنند.

در این مجموعه، ابتدا به نظریات و تعاریف مختلف در مورد ناتوانی های یادگیری از جمله نظریه های رشدی، نظریه های رفتاری، نظریه های رشد مهارت های حرکتی، نظریه های شناختی پرداخته شده است. هم چنین این مشکل از جنبه های پزشکی و عصب شناختی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

سپس به انواع و گروه بندی ناتوانی های یادگیری به گروه ها یا کودکانی که با دشواری ها در رشد مهارت های ادراکی- حرکتی، پردازش اطلاعات دیداری، پردازش اطلاعات شنیداری، تکلم یا گفتار، مشکل در حافظه، خواندن یا هجی کردن، یان نوشتاری، ریاضیات، تقسیم گردیده اند.


 • تحقیق بررسی اختلالات یادگیری
 • تحقیق اختلالات یادگیری
 • تحقیق یادگیری
 • گروه بندی اختلالات یادگیری
 • سبب شناسی اختلالات یادگیری
 • راهبردهای اختلالات یادگیری
 • روش های آموزش اختلالات یادگیری
 • توان بخشی اختلالات یادگیری
 • ناتوانی های یادگیری
 • مقاله اختلالات ی