ترجمه متن ماده شیرها روزها زندگی کرده و شب ها به شکار می پردازند، به همراه اصل مقاله

متن ترجمه شده با عنوان ماده شیرها روزها زندگی کرده و شب ها به شکار می پردازند، به همراه اصل مقاله

دسته بندی: کتاب » رمان


 • ترجمه
 • مقاله
 • خرید
 • فروش
 • جزوه
 • گزارش
 • پروژه
 • تحقیق
 • دانشجویی
 • مهندسی
 • مقاله
 • ارائه
 • دانشگاهی

ترجمه متن ماده شیرها روزها زندگی کرده و شب ها به شکار می پردازند، به همراه اصل مقاله

متن ترجمه شده با عنوان ماده شیرها روزها زندگی کرده و شب ها به شکار می پردازند

، به همراه اصل مقاله

عنوان انگلیسی متن:

Lionesses live in the light and hunt in the dark

عنوان فارسی متن:

ماده شیرها روزها زندگی کرده و شب ها به شکار می پردازند

دسته بندی: رمان

فرمت فایل ترجمه شده: Word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 26

ترجمه سلیس و روان، آماده خرید می باشد.

قسمتی از ابتدای متن:

Not only do lionesses innately know what they are capable of and how t odo what they do well (prowess!) , but their lives are relatively uncomplicated. They rest when tired and hunt and eat when they are hungry. Outside of that, they mainly play!

ترجمه قسمتی از ابتدای متن:

ماده شیرها ذاتا می دانند قادر به انجام چه کارهایی هستند، و چطور باید کاری را که باید (مهارت ویژه خود) را به انجام برسانند، اما زندگی آنها نسبتا دارای پیچیدگی زیادی نیست. آنها وقتی خسته می شوند استراحت می کنند و وقتی گرسنه می شوند شکار کرده و از آن تغذیه می کنند. جدا از این کارها عمده کار این شیرها بازی کردن است!


 • ترجمه
 • مقاله
 • خرید
 • فروش
 • جزوه
 • گزارش
 • پروژه
 • تحقیق
 • دانشجویی
 • مهندسی
 • مقاله
 • ارائه
 • دانشگاهی