مقاله بررسی ترشوندگی سطحی در اتصال هانیکوم بر پایه فولادهای زنگ نزن رسوب سخت شده از طریق بریزینگ

دانلود مقاله با موضوع بررسی ترشوندگی سطحی در اتصال هانیکوم بر پایه فولادهای زنگ نزن رسوب سخت شده از طریق بریزینگ، در قالب pdf و در 11 صفحه. در این مقاله کاربردی، بررسی تر شوندگی سطحی در اتصال هانیکوم بر پایه فولادهای زنگ نزن، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. از آن جا که نخستین پارامتر در...

دسته بندی: مهندسی » مهندسی متالورژی


 • ترشوندگی سطحی
 • اتصال هانیکوم
 • بر پایه فولاد زنگ نزن
 • فولاد
 • فولاد زنگ نزن
 • رسوب سخت شده
 • بریزینگ
 • هانیکوم
 • مقاله ترشوندگی سطحی
 • مقاله اتصال هانیکوم
 • مقاله فولاد
 • مقاله فولاد زنگ نزن
 • مقاله رسوب سخت شده
 • مقاله بریزینگ
 • مقاله هانیکوم

دانلود مقاله با موضوع بررسی ترشوندگی سطحی در اتصال هانیکوم بر پایه فولادهای زنگ نزن رسوب سخت شده از طریق بریزینگ،

در قالب pdf و در 11 صفحه.

در این مقاله کاربردی، بررسی ترشوندگی سطحی در اتصال هانیکوم بر پایه فولادهای زنگ نزن، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. از آن جا که نخستین پارامتر در توانایی ایجاد اتصال در استفاده از روش بریزینگ، وقوع تر شوندگی در سطح فلز زمینه توسط آلیاژ بریزینگ مورد استفاده می باشد، در تحقیق حاضر این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. کاربرد این هانیکوم در دم هواپیمای مافوق صوت می باشد و دمای کاری آن در حدود 400 درجه سانتیگراد است، لذا انتخاب آلیاژ بریزینگ BNi-2 و لحیم کاری تحت خلاء می تواند گزینه مناسبی باشد. مشکل اصلی تشکیل فازهای ترد جامد در فاز مذاب در حین سیکل لحیم کاری می باشد که باعث کاهش سیالیت مذاب و در نتیجه کاهش تر شوندگی می شود، بنابراین نیاز به کنترل دقیق دما و زمان در سیکل بریزینگ می باشد. در نهایت دما 1070 درجه سانتیگراد و زمان 25 دقیقه به عنوان حالت بهینه انتخاب شد.

این فایل به همراه چکیده، متن اصلی و منابع در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات: 11


 • ترشوندگی سطحی
 • اتصال هانیکوم
 • بر پایه فولاد زنگ نزن
 • فولاد
 • فولاد زنگ نزن
 • رسوب سخت شده
 • بریزینگ
 • هانیکوم
 • مقاله ترشوندگی سطحی
 • مقاله اتصال هانیکوم
 • مقاله فولاد
 • مقاله فولاد زنگ نزن
 • مقاله رسوب سخت شده
 • مقاله بریزینگ
 • مقاله هانیکوم