تحقیق فرآیند تولید در سالن های مونتاژ شرکت ایران خودرو

مقدمه: * تاریخچه ساخت خودرو در ایران تولید خودرو در ایران به سال 1337 (1958 میلادی) بر می گردد که در آن سال ظاهراً با 000/000/200 ریال سرمایه گذاری کارخانه مونتاژ «جیپ» احداث شده است. در آن زمان تمام اجزای این خودرو به صورت کیت (CKD) وارد و فقط عملیات مونتاژ در داخل انجام می شد. سال 1339 شمسی آغ

دسته بندی: مهندسی » مهندسی صنایع


 • تحقیق صنایع
 • رشته صنایع
 • دانلود تحقیق
 • کار تحقیقی صنایع
 • مهندسی صنایع
 • ایران خودرو
 • تحقیق فرآیند تولید در سالن های مونتاژ شرکت ایران خودرو
 • سالن تولید
 • فرآیند تولید خودرو
 • سالن مونتاژ ایران خودرو
 • سالن مونتاژ ماشین
 • فرآیند تولید در سالنهای مونتاژ

مقدمه:

* تاریخچه ساخت خودرو در ایران

تولید خودرو در ایران به سال 1337 (1958 میلادی) بر می گردد که در آن سال ظاهراً با 000/000/200 ریال سرمایه گذاری کارخانه مونتاژ «جیپ» احداث شده است. در آن زمان تمام اجزای این خودرو به صورت کیت (CKD) وارد و فقط عملیات مونتاژ در داخل انجام می شد. سال 1339 شمسی آغازی برای خودروی سواری بود چون شرکت صنعتی «سایکا» در جاده آبعلی ساخته شد و تحت لیسانس شرکت فیات ایتالیا به مونتاژ فیات 1100 پرداخت.

طی سالهای 1345 و 1346 دو واحد خودروساز دیگر اعلام موجودیت کردند و تولید پیکان در شرکت ایران خودرو (ایران ناسیونال سابق) و تولید اتومبیل ژیان در شرکت سایپا شروع شد. در سال 1346 شرکت چیپ (پارس خودرو فعلی) نیز اقدام به مونتاژ سواری آریا و شاهین کرد و بدین ترتیب سال 1346 سه شرکت خودروسازی در ایران وجود داشتند که تنوع نسبتاً زیادی از محصولات را عرضه می کردند.

* فصل اول

* تاریخچه تأسیس شرکت ایران خودرو

شرکت سهامی عام کارخانجات صنعتی ایران خودرو با هدف انجام امور تولیدی و صنعتی برای تأسیس کارخانجات اتوبوس سازی و ساخت قطعات و لوازم مختلف اتومبیل و تولید محصولاتی از این قبیل در تاریخ 27- مرداد- 1341 با سرمایه اولیه 000/000/100 (یکصد میلیون) ریال و تعداد یک هزار سهم یک هزار ریالی به ثبت رسید و از مهر ماه 1342 عملاً فعالیت خود را با تولید اتوبوس آغاز کرد.

بر اساس اساسنامه شرکت در تاریخ 18/8/1354 در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب رسید سرمایه شرکت مبلغ دو هزار میلیون ریال برآورد شد که این مبلغ تا سال 1385 به بیش از 000/000/000/500/4 ریال افزایش یافت.

ایران خودرو از اولین شرکت هایی بود که قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی را به نحو کامل اجرا کرد و 49 درصد سهام آن به کارکنان و مردم واگذار گردید. این شرکت به موجب بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب سهام 16/4/1358 شورای انقلاب اسلامی به اعتبار نوع صنعت، ملی اعلام شد و به موجب مصوبه 28/2/1365 هیئت وزیران، سهام شرکت از طرف دولت با نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صادر شد و تحت پرسش این سازمان با مدیریت منتخب دولت به کار خود ادامه داد. شرکت سهامی عام کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال با مجوز صادره از سازمان گسترش و نوسازی در تاریخ 27/2/1362 به نام شرکت ایران خودرو سهامی عام تغییر یافت.

فهرست مطالب

مقدمه: 1

* تاریخچه ساخت خودرو در ایران1

* فصل اول2

* تاریخچه تأسیس شرکت ایران خودرو2

* سال شمار تولید انواع خودرو های سواری و کار3

خودروهای تولیدی در ایران خودرو5

خودروهای باری تولید شده در شرکت ایران خودرو8

* کارخانه موتور سازی ایران خودرو11

* کارخانه لوازم تکمیلی و تزئینی13

* برخی از سالنهای موجود در این شرکت13

معرفی انواع گروه های خدمات فنی مهندسی21

خطوط اصلی سالن مونتاژ: 23

فصل دوم25

پروسه تولید سمند (سمند – زون 1- تریم 4) 25

سمند – زون 2- تریم یک31

سمند – زون 8 و7 خط نهایی53

سمند – زون 9 – ساب موتور60

پروسه فرآیند تولید در سالن مونتاژ 269

مدول 1 مونتاژ درب های پژو 405 و پارس، سمند69

* فصل سوم75

* نتایج و پیشنهادات75

برخی از نتایج بدست آمده در این پروژه کارآموزی: 75

برخی از پیشنهادات به نظر رسیده در این پروژه کارآموزی: 75

برخی از نمودارهای فرآیند تولید و ضایعات در سالن مونتاژ

تولید خودروهای سواری از بدو تأسیس تا پایان سال 1385

مشخصات فنی خودروی پژو GLX-405

پیش بینی برنامه کلان تولید و تأمین 1386 محصولات سواری

برنامه کلان تولید 1386 محصولات سواری

پیش بینی توزیع ماهیانه برنامه تولید و تأمین 1386

آمار تولید کلیه محصولات سواری از بدو تأسیس تا پایان سال 1385

نمای کلی از سالن تولید مونتاژ 2

روند نمرات منحنی مغایرتهای آدیت فرآیند در سال مونتاژ2

نمودار مربوط به ضایعات مونتاژ 2

روند هزینه ضایعات در مدیریت مونتاژ در مقایسه با هدف

آخری وضعیت مغایرتهای کنترل فرآیند

منابع و مآخذ: 77


 • تحقیق صنایع
 • رشته صنایع
 • دانلود تحقیق
 • کار تحقیقی صنایع
 • مهندسی صنایع
 • ایران خودرو
 • تحقیق فرآیند تولید در سالن های مونتاژ شرکت ایران خودرو
 • سالن تولید
 • فرآیند تولید خودرو
 • سالن مونتاژ ایران خودرو
 • سالن مونتاژ ماشین
 • فرآیند تولید در سالنهای مونتاژ