پاسخنامه کاملاً تشریحی سوالات تئوری های مدیریت، رفتار سازمانی پیشرفته و مدیریت منابع انسانی پیشرفته

دانلود پاسخنامه کاملاً تشریحی سوالات تئوری های مدیریت، رفتار سازمانی پیشرفته و مدیریت منابع انسانی پیشرفته مجموعه مدیریت آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1393 همراه با ذکر منبع و شماره صفحه مربوط به طرح سوال، در قالب pdf و در 20 صفحه. توضیحات

دسته بندی: مدیریت » سایر گرایش های مدیریت


 • پاسخنامه تشریحی سوالات تئوری های مدیریت
 • نمونه سوالات رفتار سازمانی پیشرفته
 • نمونه سوالات مدیریت منابع انسانی پیشرفته
 • دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات مدیریت
 • پاسخنامه سوالات تئوری های مدیریت
 • پاسخنامه تشریحی سوالات مدیریت

دانلود پاسخنامه کاملاً تشریحی سوالات تئوری های مدیریت، رفتار سازمانی پیشرفته و مدیریت منابع انسانی پیشرفته مجموعه مدیریت آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1393 همراه با ذکر منبع و شماره صفحه مربوط به طرح سوال،

در قالب pdf و در 20 صفحه.

توضیحات:

در این فابل به صورت جامع به تمامی سوالات (70 سوال) تئوری های مدیریت، رفتار سازمانی پیشرفته و مدیریت منابع انسانی پیشرفته مجموعه مدیریت آزمون نیمه متمرکز دکتری 1393 به صورت تشریحی پاسخ داده شده است. ضمن این که منبع طرح سوال به همراه شماره صفحه مربوطه برای 48 سوال نیز ذکر شده است.

تهیه این فابل به داوطلبین شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و به ویژه دکتری نیمه متمرکز سال 1394 توصیه می شود

به عنوان نمونه 2 سوال (سوال 2 و 34) از 70 سوال پاسخ داده شده به شرح زیر است:

2- براساس نظریه «مینتزبرگ» مدیران در «نقش های اطلاعاتی» کدام یک از نقش های مدیریت را ایفا می­کنند ؟

1) کارآفرین 2) سخنگو 3) رهبر 4) مذاکره کننده

گزینه 2 صحیح است (مبانی سازمان و مدیریت رضائیان، ص 73-75)

توضیح:

مینتزبرگ با مطالعه منظم فعالیت های مدیران اجرایی پنج سازمان متفاوت، نتیجه می گیرد که مدیران برای انجام وظایف برنامه­ ریزی، سازماندهی، هماهنگی، وکنترل به فعالیت های گوناگونی می پردازد. وی معتقد است که مدیر نقش های ذیل را ایفا می کند:

الف) نقش های متقابل شخصی (انجام وظایف اجتماعی و تشریفاتی به منزله نماینده سازمان)

1. رئیس تشریفات

2. رهبر

3. رابط (به ویژه در مواجهه با افراد خارج از سازمان)

ب) نقش های اطلاعاتی

1. گیرنده (اخذ اطلاعات مربوط به عملیات واحد سازمانی)

2. نشردهنده (ارائه اطلاعات به کارکنان)

3. سخنگو (انقال اطلاعات به خارج از سازمان).

ج) نقش های تصمیم گیری

1. سوداگری (کارآفرینی)

2. آشوب زدایی

3. تخصیص دهنده منابع

4. مذاکره کننده

نکته: نقش های متقابل شخصی زمینه ساز ایفای نقش های اطلاعاتی و به همین ترتیب نقش های اطلاعاتی زمینه ساز ایفای نقش های تصمیم گیری را فراهم می کند.

34- در کدام یک از انواع تاکتیک های جامعه پذیری سازمانی، اعضای باتجربه سازمان به عنوان الگو عمل می کنند ؟

1) فردی 2) تصادفی 3) پیوسته 4) غیررسمی

گزینه 3 صحیح است (مدیریت منابع انسانی سعادت، ص 169)

توضیح:

ممکن است از یکی از اعضای قدیمی و باتجربه سازمان که با شغل و وظایف تازه وارد آشناست، بخواهیم که راهنمایی و هدایت او را برعهده بگیرد، ولی اگر چنین فردی در سازمان وجود نداشته باشد که تازه وارد بتواند از او یاد بگیرد، یا عمل و رفتار او را الگوی خود قرار دهد، بناچار باید از کس دیگه ای خواست که راهنمایی و هدایت تازه وارد را بر عهده بگیرد. آموزش تازه وارد را به روش اول آموزش پیوسته و به روش دوم، آموزش گسسته نامیده اند.


 • پاسخنامه تشریحی سوالات تئوری های مدیریت
 • نمونه سوالات رفتار سازمانی پیشرفته
 • نمونه سوالات مدیریت منابع انسانی پیشرفته
 • دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات مدیریت
 • پاسخنامه سوالات تئوری های مدیریت
 • پاسخنامه تشریحی سوالات مدیریت