گزارش کاموزی تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معکوس

موضوع:

گزارش کاموزی تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معکوس

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

فهرست مطالب

فصل اول – آب یک نگاه کلی

  1. مقدمه ... 1
  2. آب و اهمیت آن ... 4
  3. کیفیت آب ... 4
  4. کیفیت آبها ... 10

فصل دوم – کاربرد تکنولوژی غشاء در تصفیه آب (اسمز معکوس)

2-1- دانشگاه کالیفرنیا و اولین دستگاه اسمزمعکوس ... 14

2-1-1- اساس کار اسمز معکوس ... 16

2-1-2- تکنولوژی اسمز معکوس ... 18

2-1-3- تعاریف مهم در اسمز معکوس ... 22

2-1-4- غشاء اسمز معکوس (غشای مناسب) ... 24

2-2- جلوگیری از تشکیل رسوب و معلق نگه داشتن آن ... 28

الف) رسوب گرفتگی غشاء ... 28

2-2-1- محل مناسب تزریق ... 32

2-2-2- تزریق بیش از حد ماده بازدارنده ... 32

2-2-3- مقایسه مواد بازدارنده تشکیل رسوب ... 33

ب) آلودگی ناشی از اکسیداسیون ... 34

2-2-4- کارتریج فیلتر ... 35

2-3- آلودگی (فولینگ) بیولوژیکی ... 36

2-3-1- محلول شستشو ... 37

الف) محلول اسیدشویی غشاء ... 37

ب) محلول قلیاشویی غشاء ... 37

2-3-2- مثالهایی از آلودگی غشاء ... 38

2-3-3- روند شستشوی شیمیایی سیستم ... 39

الف) حجم محلول و نرخ جریان شستشوی پیشنهادی برای ... 40

ب) دستورالعمل روند شستشوی ... 40

ج) از سرویس خارج بودن طولانی ... 41

2-3-4- حمله مواد اکسید کننده به غشاء ... 44

2-3-5- بروز پدیده کامپاوند ... 46

2-4- تعمیر و نگهداری اسمز معکوس ... 47

2-5- عیب یابی اسمز معکوس به روش تفسیر نتایج عملکرد آن ... 57

فصل سوم – راهکارها و پیشنهادات برای کاهش هزینه‌های جاری تصفیه خانه آب نیروگاه

3-1- انفصال آب شرب از آب مصرفی ... 69

3-1-1- هدایت آب شرب تولیدی به کانتین و آبدارخانه‌ها ... 69

3-1-2- هدایت آب مصرفی به کانتین‌ – آبدارخانه‌ها، سرویس‌ها و غیره ... 69

3-1-3- جایگزینی تانک Potable برای مصارف غیر شرب ... 70

3-1-4- زمان بندی نمودن مصرف آب شرب و مصرفی ... 70

3-2- تعمیرات به موقع ... 71

3-2-1- استفاده از لوازم یدکی مرغوب ... 71

3-2-2- کانال کشی برای لوله‌های جای گرفته در زمین ... 72

3-3- جایگزینی غشاء پلی سلوفان باردار به جای غشاء PA ... 73

3-3-1- معایب و محاسن غشاء PA (پلی آمید) ... 73

3-3-2- معایب و محاسن غشاء AC (استات سلولز) ... 74

3-4- احداث چاله نمک بهداشتی در محل تصفیه خانه ... 74

3-5- هزینه تولید آب آشامیدنی به ازای هر متر مکعب در حال حاضر ... 76

3-5-1- هزینه‌های پیش بینی شده ... 76

الف) نیروی انسانی ... 78

ب) نمک مصرفی 77