مفاهیم اولیه برنامه نویسی در دات نت

دات نت محیطی جدید بمنظور طراحی، پیاده سازی و اجرای برنامه های کامپیوتری را در اختیار طراحان و پیاده کنندگان نرم افزار قرار می دهد. با استفاده از پلات فرم فوق، می توان بسرعت اقدام به پیاده سازی نرم افزار نمود. برنامه های تولیده شده، امکان استفاده از پتانسیل های محیط (Common Language Runtime CLR

دسته بندی: مهندسی » مهندسی کامپیوتر


 • تحقیق
 • دانلود تحقیق
 • کار تحقیقی
 • مهندسی کامپیوتر
 • برنامه نویسی
 • دات نت
 • مفاهیم دات نت
 • مفاهیم اولیه برنامه نویسی در دات نت

دات نت محیطی جدید بمنظور طراحی، پیاده سازی و اجرای برنامه های کامپیوتری را در اختیار طراحان و پیاده کنندگان نرم افزار قرار می دهد. با استفاده از پلات فرم فوق، می توان بسرعت اقدام به پیاده سازی نرم افزار نمود.

برنامه های تولیده شده، امکان استفاده از پتانسیل های محیط

(Common Language Runtime CLR) را خواهند داشت. آشنائی با مفاهیم اولیه برنامه نویسی در محیط فوق، دارای اهمیت خاص خود بوده و سرعت در استفاده مطلوب از محیط فوق، را بدنبال خواهد داشت. در مقالاتی که در این زمینه ارائه خواهد شد به بررسی مفاهیم اولیه برنامه نویسی محیط فوق، خواهیم پرداخت. در این راستا، در ابتدا با نحوه نوشتن یک برنامه آشنا و در ادامه به تشریح برخی از مفاهیم مهم در این زمینه، خواهیم پرداخت.

نوشتن یک برنامه در فریمورک دات نت

تمامی زبانهای حمایت شده در دات نت، از سیستم نوع یکسان، کتابخانه کلا س فریمورک مشابه و CLR استفاده خواهند کرد. بدین ترتیب، تمامی برنامه های نوشته شده با یکی از زبانهای حمایت شده، خصایص مشابهی را به اشتراک می گذارند. شاید مهمترین تفاوت قابل توجه در رابطه با زبان های برنامه نویسی حمایت شده در دات نت، به گرامر هر یک از آنها برگردد. (در مثال هائی که در این مقاله ذکر می گردد، از ویرایشگر Notepad، در مقابل ویژوال استودیو دات نت، استفاده شده است. مثال های ارائه شده به اندازه کافی ساده بوده تا بتوان بکمک آنان با فرآیندهای ترجمه و اجراء، بسرعت آشنا گردید).

نوشتن یک برنامه

برای نوشتن یک برنامه ساده در دات نت، مراحل زیر را دنبال می نمائیم:

• فاز اول: ایجاد برنامه

برنامه Notepad را فعال و پس از درج کدهای زیر آن را با نام Hello. vb، ذخیره نمائید.

یک برنامه نمونه نوشته شده به زبان VB. NET

Imports System

Public Class MainApp

Public Shared Sub Main ()

Console. WriteLine (“Welcome to. NET Programming “)

End Sub

End Class

• فاز دوم: ترجمه و ایجاد یک فایل اجرائی

برای اجراء برنامه ایجاد شده در مرحله قبل، در ابتدا کمپایلر VB. NET را از طریق خط دستور و بصورت زیر فعال می نمائیم: (دستور فوق را می توان از طریق خط دستور ویندوز و یا خط دستور موجود در ویژوال استودیو، فعال کرد)


 • تحقیق
 • دانلود تحقیق
 • کار تحقیقی
 • مهندسی کامپیوتر
 • برنامه نویسی
 • دات نت
 • مفاهیم دات نت
 • مفاهیم اولیه برنامه نویسی در دات نت