تحقیق بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق. آ. د. ک (وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی)

دانلود تحقیق با موضوع بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق. آ. د. ک (وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی)، در قالب word و در 130 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، پیش گفتار، بخش اول: تاریخچه، تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح، وکیل متهم در ایران باستان،

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق


 • بررسی ماده 128 و تبصره آن
 • وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی
 • تحقیق بررسی ماده 128
 • دانلود تحقیق بررسی ماده 128
 • وکالت در امور کیفری
 • وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه
 • نظام های کیفری
 • حقوق تطبیقی
 • پایان نامه حقوق
 • دانلود پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق. آ. د. ک (وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی)،

در قالب word و در 130 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

پیش گفتار

بخش اول: تاریخچه

تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح

وکیل متهم در ایران باستان

وکیل متهم در اسلام

وکیل متهم در ایران بعد از اسلام

وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب

وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی بعد از انقلاب

بخش دوم: حقوق متهم

آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم

اصل برائت

حق دفاع

حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق

عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم

آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی

بخش سوم: فرآیند کیفری

تحقیقات مقدماتی و متهم

تحقیقات نهائی و متهم

مرحله تحت نظر بودن متهم

بخش چهارم: حقوق تطبیقی

وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران

وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه

وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان

وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه

بخش پنجم: نظام های کیفری

وکیل مدافع در نظام کیفری ایران

نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران

نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران

نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران

نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران

بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه

تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی

ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری

تبصره ماده 128 در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

حضور وکیل در مواردی که جنبه محرمانه دارد

در مواردی که حضور غیرمتهم موجب فساد گردد

در مواردی که جرائم علیه امنیت باشد

بخش هفتم: وکالت در امور کیفری

وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی

وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی

عمومیت ماده 185 از قانون آئین دادرسی کیفری

بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری

وکیل تسخیری برای متهم

وکیل تسخیری برای شاکی

عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم

منابع و مآخذ

هو الحق

مقدمه تحقیق:

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستری بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع، آرام آرام تحولات چشم گیر قوانین ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام گذاشتن به افراد منتسب به گناه وجود داشته و همانند رودخانه ای همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر می شود. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جمله منتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه، به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسانی را آموزش داده اند.

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسان های بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شاید روشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها نمایان شود. تا بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته و تا انسان و اجتماعش هر روز از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.


 • بررسی ماده 128 و تبصره آن
 • وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی
 • تحقیق بررسی ماده 128
 • دانلود تحقیق بررسی ماده 128
 • وکالت در امور کیفری
 • وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه
 • نظام های کیفری
 • حقوق تطبیقی
 • پایان نامه حقوق
 • دانلود پایان نامه حقوق