گزارش کارآموزی مهندسی صنایع با عنوان ترافیک سنجی سالن بدنه سازی 5 ایران خودرو

گزارش کارآموزی مهندسی صنایع با عنوان ترافیک سنجی سالن بدنه سازی 5 ایران خودرو

چکیده :

بر اساس طرح process qualification که در کارخانه پژو فرانسه اجرا می شود که تضمین کننده کیفیت کلی فرایندهای واحدهای مختلف تولیدی می باشد . این طرح بنا به بروز بودن تولید پژو ۲۰۶ در اروپا ایران خودرو نیز ملزم به اجرای این طرح و کسب امتیازات لازم می باشد . یکی از مواردی که در این طرح مورد بررسی قرار گرفته است و به عهده متد بدنه گذاشته شده است ترافیک سنجی و مشخص کردن راهرو های عبوری و محل انبارهر یک از قطعات و مجموعه ها با توجه به سیاست های تولیدی سالن می باشد.

کلید واژه ها:

Process Qualification

تراقیک سنجی

حمل و نقل

لجستیک

بدنه سازی

پژو ۲۰۶

فهرست مطالب

چکیده مطالب

تاریخچه شرکت ایران خودرو

معرفی محصولات ایران خودرو:

سالن سواری سازی

معرفی واحدهای ایران خودرو

تولیدات ایران خودرو در یک نگاه

واحدهای امورپیشگیری ،درمان ورفاه

معرفی معاونت مرکز مهندسی

شرح ماموریت مدیریت مدیریت طراحی فرایند مهندسی محصول

شرح ماموریت اداره کل مهندسی طراحی مهندسی بدنه و جیگ

معرفی سالن بدنه سازی ۵(ویژگیهای عمومی):

تعریف پروژه

اهداف پروژه

روند اجرایی پروژه

جدول جریان مواد قطعات

جدول مقایسه ای جریان مواد راهروها و قطعات بحرانی

جدول تفکیکی جریان مواد راهروها طبقه اول