مقاله آشنایی با مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده

دانلود مقاله با موضوع مقاله آشنایی با مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده، در قالب word و در 39 صفحه، قابل ویرایش، شامل دلیل مطالعه و بررسی حسابداری مالیات بر درآمدها، مروری بر قوانین موجود در حسابداری مالیات بر درآمدها، تفاوت های...

دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری


 • مقاله آشنایی با مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده
 • مفهوم مالیات بر ارزش افزوده
 • مالیات بر ارزش افزوده
 • مقاله مالیات بر ارزش افزوده
 • تحقیق مالیات بر ارزش افزوده
 • پایان نامه مالیات بر ارش افزوده
 • پروژه مالیات بر ارزش افزوده
 • مالیت بر ارزش افزوده 94
 • آشنایی

دانلود مقاله با موضوع مقاله آشنایی با مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده،

در قالب doc و در 39 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

دلیل مطالعه و بررسی حسابداری مالیات بر درآمدها

مروری بر قوانین موجود در حسابداری مالیات بر درآمدها

تفاوت های موقت

تفاوت های دائم

احتمال مالیات نامعلوم

سپرده گذاری مجدد دائمی درآمدهای خارجی

مدیریت درآمدها

مطالعات مدیریت درآمد به واسطه تخفیف بها

مطالعات مدیریت درآمدها از طریق حساب احتیاطی مالیات

رابطه بین تفاوت های مالیات ثبت و ویژگی های درآمدی

قیمت گذاری اطلاعات مالیاتی گزارش شده در صورت وضعیت های مالی

حساب های مالیاتی معوق

مالیات احتیاطی

مفاد اطلاعات درآمد مشمول تخمینی و تفاوت های ثبت- مالیات

رابطه بین عواید هم زمان (معاصر) و تفاوت های مالیات ثبت

رابطه بین عواید آتی و درآمد مشمول مالیاتی تخمینی

چکیده مقاله:

مقاله پیش رو، به طور کامل و جامع به بررسی مقالات حسابداری مالیات بر درآمد (AFIT) می پردازد. در بخش نخست اشاره ای داریم به شناسایی چهار جنبه مشخص حسابداری مالیات بر درآمد و نگاه کوتاهی نیز به قوانین مرتبط با این حسابداری خواهیم داشت. سپس مقالات و مطالعات موجود در را به تفصیل بررسی نموده و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی داریم.

در این مقاله ضمن تاکید بر سوالات موجود به حوزه هایی پرداخته ایم که مستلزم توجه تحقیقاتی بیشتری هستند و قطعاً آنالیز بیشتری می طلبند...


 • مقاله آشنایی با مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده
 • مفهوم مالیات بر ارزش افزوده
 • مالیات بر ارزش افزوده
 • مقاله مالیات بر ارزش افزوده
 • تحقیق مالیات بر ارزش افزوده
 • پایان نامه مالیات بر ارش افزوده
 • پروژه مالیات بر ارزش افزوده
 • مالیت بر ارزش افزوده 94
 • آشنایی