بررسی مشکلات حمل و نقل و ترافیک تهران و راهکارها

دانلود مقاله رشته حمل و نقل

بررسی مشکلات حمل و نقل و ترافیک تهران و راهکارها

مقدمه :

مشکل تردد وحمل ونقل در شهرهای بزرگ وبویژه در کلان شهر تهران مسئله ای است که نحوه زندگی تمام اقشار جامعه اعم از مدیر، کارمند ، کاسب ودانشجو ومحصل و ... را تحت الشعاع قرار داده است . این مشکل علاوه بر اتلاف وقت افراد جامعه از طرفی سبب بروز مشکلات زیست محیطی واز طرف دیگر سبب تحمیل بار اقتصادی سنگینی بر بدنه جامعه و دولت می گردد.

کلمات کلیدی:

ترافیک تهران

مدیریت پارکینگ

مشکلات حمل و نقل

معضلات ومشکلات ناشی از حمل ونقل وترافیک :

موضوع حمل ونقل وترافیک که امروزه به عنوان یک پدیده سیاسی – اجتماعی نقش بسیار حساس ومهمی در کیفیت وساختار اقتصادی – اجتماعی یک جامعه ایفا می نماید، اساس زندگی نوین شهری ونیازهای جابجایی انسان را شکل می دهد. انسان متمدن امروزی باید بداند در روند تکامل شهرها ، توسعه سیستم حمل ونقل به کجا می رود وچنانچه در بکارگیری واستفاده از اصول شهر سازی وترافیک کمی غفلت کند ، ناگزیر وضعیت نسل کنونی وآینده را با خطرات بسیاری مواجه می سازد.

وجود حدود 480 تصادف گزارش شده در روز ، کشته شدن حدود 1500 نفر ، مجروج شدن بیش از 12500 نفر در سال در اثر تصادفات درون شهری ، انتشار بیش از 200 تن CO ، 26 تن HC ودیگر آلاینده ها ، مرگ بیش از 7000 نفر در سال ناشی از آلودگیهای هوا ( آمار غیررسمی ) پرداخت یارانه گازوییل به مبلغ حدود 55/9 میلیارد تومان درروز در سال 81 در کشور ویارانه بنزین در سطح کشور به میزان 2/7 میلیارد تومان در روز در سال 83 وهمچنین روزانه 73/0 میلیارد تومان در سال 81 یارانه گازوییل در شهر تهران و حدود 4/1 میلیارد تومان یارانه بنزین در روز در سال 83 اثراتی است که عدم برنامه ریزی در حمل ونقل وترافیک در شهر تهران بر جای گذاشته است ، ضمن اینکه مشکلات نامحسوس دیگری مانند اثرات زیست محیطی وضربه های روحی وروانی بر شهروندان وارد می نماید که از جمله آنها آلودگیهای شنیداری ، اتلاف وقت وزمان ( حدود پانصد هزار ساعت روزانه وقت شهروندان تهران در ترافیک تلف می شود ) می باشد.

فهرست مطالب

بررسی مشکلات حمل ونقل وترافیک تهران وپیشنهادها 1

وضعیت موجود 2

جدول شماره 3- مقایسه وضعیت آلودگی هوای شهر تهران 5

درشش ماهه اول سال 81و82و83 5

افزایش تعداد وسایل نقلیه بویژه موتورسیکلت در شبکه تهران 6

مدیریت پارکنیگ: 7

پیش بینی وضعیت آتی شهر تهران 10

جدول مقایسه عرض مورد نیاز وسایل نقلیه مختلف 12