انواع اختلالات رفتاری کودکان و عوامل مؤثر در آن ها

تحقیقی درباره ی ” انواع اختلالات رفتاری کودکان و عوامل مؤثر در آن ها” (شامل: چکیده، فهرست مطالب، مقدمه، متن اصلی، نتیجه گیری، فهرست منابع)

دسته بندی: علوم انسانی » روان شناسی


 • دانلود مقاله
 • دانلود مقاله روانشناسی
 • اختلالات رفتاری کودکان
 • علل اختلالات رفتاری
 • اختلال رفتار در کودکان
 • دانلود تحقیق
 • تحقیق روانشناسی
 • تحقیق اختلال رفتار کودکان
 • عوامل موثر بر اختلالات رفتاری

فهرست مطالب این مقاله

مقدمه

اهمیت و ضرورت شناخت اختلالات رفتاری

عوامل مؤثر در ایجاد اختلالات رفتاری

انواع اختلالات رفتاری کودکان

1. 1. 1. اختلال بیش فعالی – کمبود توجه

1. 1. 2. اختلال اوتیسم

1. 1. 3. اختلال سلوک

1. 1. 4. اختلال لجبازی – نافرمانی

1. 1. 5. اختلال تیک

1. 1. 6. فوبی ها (ترس های مرضی)

تأثیرات اختلالات رفتاری

الف. تأثیر بر هوش و پیشرفت تحصیلی

ب. تأثیر بر خصوصیات و سازش اجتماعی

ج. تأثیر بر رشد زبان

برخورد والدین با اختلال رفتاری و روانی کودکان

نتیجه گیری

فهرست منابع


 • دانلود مقاله
 • دانلود مقاله روانشناسی
 • اختلالات رفتاری کودکان
 • علل اختلالات رفتاری
 • اختلال رفتار در کودکان
 • دانلود تحقیق
 • تحقیق روانشناسی
 • تحقیق اختلال رفتار کودکان
 • عوامل موثر بر اختلالات رفتاری