مقاله بررسی عوامل مؤثر بر بازیابی از قراضه برنج به روش الکترولیز با استفاده از یک طرح آزمایش آماری

دانلود مقاله با موضوع بررسی عوامل موثر بر بازیابی از قراضه برنج به روش الکترولیز با استفاده از یک طرح آزمایش آماری، در قالب pdf و در 10 صفحه. در این مقاله کاربردی، بررسی عوامل مؤثر بر بازیابی از قراضه برنج به روش الکترولیز با استفاده از یک طرح آزمایش آماری، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است...

دسته بندی: مهندسی » مهندسی متالورژی


 • بازیابی از قراضه برنج
 • قراضه برنج
 • روش الکترولیز
 • طرح آزمایش آماری
 • الکترولیز
 • پالایش الکتریکی
 • مقاله بازیابی از قراضه برنج
 • مقاله قراضه برنج
 • مقاله روش الکترولیز
 • مقاله طرح آزمایش آماری
 • مقاله الکترولیز
 • مقاله پالایش الکتریکی
 • تحقیق بازیابی از قرا

دانلود مقاله با موضوع بررسی عوامل مؤثر بر بازیابی از قراضه برنج به روش الکترولیز با استفاده از یک طرح آزمایش آماری،

در قالب pdf و در 10 صفحه.

در این مقاله کاربردی، بررسی عوامل مؤثر بر ب ازیابی از قراضه برنج به روش الکترولیز با استفاده از یک طرح آزمایش آماری، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. با توجه به روند رو به کاهش ذخایر اولیه فلزات غیر آهنی مانند مس و روی، بازیابی این فلزات از منابع ثانویه در سال های اخیر اهمیت بالایی پیدا کرده است. در این مقاله، روشی برای بازیابی مس از قراضه برنج بر مینای انحلال آندی برنج همزمان با رسوب دهی کاتدی مس ارائه شده است. استفاده از آند برنج در مقایسه با آند مس ناخالص که در فرآیند پالایش الکتریکی مس مورد استفاده قرار می گیرد، یعنی حضور عنصر روی در آند و افزایش سریع غلظت آن در الکترولیت، موجب ایجاد تفاوت هایی بین این فرآیند و پالایش الکتریکی مس می شود. بنابراین لازم است تمامی متغیرهای مؤثر بر فرآیند شناسایی شوند. در این تحقیق تأثیر غلظت های اسید سولفوریک، مس، روی چگالی جریان و دما بر بازده جریان کاتدی و آمندی، مصرف ویژه انرژی، خلوص مس کاتدی کیفیت ظاهری آن از طریق یک طراحی آزمایش خاص به نام طرح عاملی کسری بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مس کاتدی ورقه ای شکل فشرده با بازده جریان آندی و کاتدی بالاتر از 95% و مصرف ویژه انرژی حدود 0/3 kWh/kg قابل حصول است. غلظت روی در مس کاتدی حاصل در شرایط متوسط تنها 34 ppm است

این فایل به همراه چکیده، متن اصلی و منابع در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات: 10


 • بازیابی از قراضه برنج
 • قراضه برنج
 • روش الکترولیز
 • طرح آزمایش آماری
 • الکترولیز
 • پالایش الکتریکی
 • مقاله بازیابی از قراضه برنج
 • مقاله قراضه برنج
 • مقاله روش الکترولیز
 • مقاله طرح آزمایش آماری
 • مقاله الکترولیز
 • مقاله پالایش الکتریکی
 • تحقیق بازیابی از قرا