تحقیق به کارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در تعیین قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی

دانلود تحقیق در مورد به کارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در تعیین قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی، در قالب doc و در 37 صفحه، قابل ویرایش، شامل سوابق، داخل کشور، خارج کشور، قلمرو، قلمرو موضوعی، قلمرو مکانی، سؤال، مواد

دسته بندی: مدیریت » مدیریت هزینه


 • هزینه یابی مبنی بر فعالیت
 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت
 • هزینه یابی بر مبنای هدف
 • هزینه یابی کیفیت
 • هزینه یابی مرحله ای
 • هزینه یابی کایزن
 • هزینه یابی استاندارد
 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت abc
 • تحقیق هزینه یابی بر مبنای فعالیت
 • مقاله هزینه یابی بر مبنای کیفیت

دانلود تحقیق در مورد به کارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در تعیین قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی،

در قالب doc و در 37 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

سوابق

داخل کشور

خارج کشور

قلمرو

قلمرو موضوعی

قلمرو مکانی

سؤال

مواد و روش

یافته ها

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع

چکیده تحقیق:

هزینه یابی و تجزیه و تحلیل هزینه ها، ابزاری مدیریتی است که می تواند مدیران را در دستیابی به داده های بایسته برای تصمیم گیری های آگاهانه تر در رابطه با سرمایه گذاری برای اقدامات و زیر ساختارها یاری دهد. هدف این مطالعه محاسبه بهای تمام شده خدمات رادیولوژی بیمارستان بهبودی با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سال 1391 بوده است.


 • هزینه یابی مبنی بر فعالیت
 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت
 • هزینه یابی بر مبنای هدف
 • هزینه یابی کیفیت
 • هزینه یابی مرحله ای
 • هزینه یابی کایزن
 • هزینه یابی استاندارد
 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت abc
 • تحقیق هزینه یابی بر مبنای فعالیت
 • مقاله هزینه یابی بر مبنای کیفیت