مقاله با موضوع “خزانه الکترونیکی کشت پایه ای”، ابزاری برای تبدیل دانش فن آوری به محصول

مقاله با موضوع “خزانه الکترونیکی کشت پایه ای”، ابزاری برای تبدیل دانش فن آوری به محصول، در قالب pdf و در 10 صفحه

دسته بندی: مدیریت » مدیریت دانش


 • مقاله
 • موضوع
 • خزانه
 • الکترونیکی
 • کشت پایه ای
 • ابزار
 • تبدیل
 • دانش
 • فن آوری
 • محصول
 • pdf

مقاله با موضوع خزانه الکترونیکی کشت پایه ای؛، ابزاری برای تبدیل دانش فن آوری به محصول

در قالب pdf و در 10 صفحه


 • مقاله
 • موضوع
 • خزانه
 • الکترونیکی
 • کشت پایه ای
 • ابزار
 • تبدیل
 • دانش
 • فن آوری
 • محصول
 • pdf