گزارش کارآموزی مهندسی کشاورزی با عنوان کنه های انباری برنج و گندم

دانلود گزارش کارآموزی مهندسی کشاورزی

کنه های انباری برنج و گندم

مکان: موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی سازمان تحقیقات کشاورزی

مقدمه:

تا حدود یک قرن پیش به واقع بشر پس مانده خوار سفره آفات و بیماری های گیاهی بوده که حاصل دسترنج او را در کشتزارها و انبارها نابود می کردند و تنها از اوایل قرن بیستم میلادی بشر توانسته است به کمک دانش و فناوری مبارزه موثری را با این عوامل آغاز کند. تحقیقات گیاه پزشکی و جستجو برای یافتن راه حل های موثر در مبارزه با آفات کشاورزی زمانی ممکن شده که انسان با توسل به هوش و دانش خود بر آنها چیره شد. به واقع تحقیقات گیاه پزشکی حاصل تفکر نوین و نگرش جدید انسان به طبیعت پیرامونی است و گیاه پزشکان امروز بخش مهمی از مسئولیت سنگین تامین خوراک بیش از 6میلیارد نفوس بشری را بر دوش دارند.

گیاه پزشکان ایرانی در مقایسه با همگامان خویش در سطح جهان وظیفه دشتوارتری را در پیش روی دارند و این وظیفه را وضعیت فونستیک و فلورستیک ایران پیچیده و سخت نموده است. ایرانی که دارای اقلیم های بسیار متنوع و به تبع آن فلور بسیار غنی بوده و هست. فون و فلور ایران علاوه بر عناصر طبیعی تشکیل دهنده آن، به خاطر موقعیت جغرافیایی و سیاسی اش همیشه پذیرای گونه های جدید گیاهی، جانوری و ... از نقاط دیگر بوده است.

آفات، بیماری های گیاهی و علف های هرز سالیانه بیش از 30% از محصولات کشاورزی را در جهان از بین می برند. برای جلوگیری از این خسارت لازم است تا عوامل زیان بار به گیاهان را شناسایی و مناسب ترین روش مبارزه با آنها را پیدا کرد. خوشبختانه در کشور ما بیش از نیم قرن است که به این مهم توجه شده و به همین منظور شالوده یک دستگاه تحقیقاتی برای اجرای چنین وظایفی ریخته شد، که به تدریج مدارج تکامل را طی کرد تا اینکه در سال 1341 با نام مؤسسه بررسی آفات و بیماری های گیاهی به صورت مستقل ایجاد شد و در سال 1357 با نام مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی به سازمان تحقیقات کشاورزی ملحق گردید.

کلمات کلیدی:

کنه

کنه های انباری برنج و گندم

آفات کشاورزی

آفات انباری

فهرست مطالب

فصل اول

1) تاریخچه موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی ... 4

فصل دوم

1) مقدمه و اهمیت کنه ها ... 9

2) تاریخچه کنه شناسی ... 12

3) وضعیت کنه ها در رده بندی ... 17

4) اندام شناسی بیرونی ... 23

5) ساختمان جلد بدن کنه ها ... 30

6) اندام های حرکتی (پاها) در کنه ها ... 31

7) دستگاه تنفسی در کنه ها ... 34

8) اندام های حسی کنه ها ... 37

9) اندام شناسی درونی ... 43

10) دستگاه زادآوری ... 43

11) روش های جفت گیری و انتقال اسپرم در کنه ها ... 46

12) غدد مترشحه در کنه ها ... 48

13) تولیدمثل و رشد جنین در کنه ها ... 48

14) تخم ریزی و مراحل رشد و نمو در کنه ها ... 49

15) طرز زندگی و رفتار کنه ها ... 51

16) راسته پیش استیگمات ها ... 53

فصل سوم

1) کنه های انباری ... 58

2) کنه های زیان آور انباری و شکاری های آنها ... 63

3) راسته Actineadeda ... 68

4) خانواده Cheyletidae ... 68

5) کنه های شکاری غلات ... 70

6) راسته Acaridia ... 73

7) شکل شناسی، بیولوژی و خسارت گونه های مختلف ... 75

8) Acarus siro putrescentiae ... 76

9) Tyrophagus ... 79

10) Glycyphagus domesticus ... 81

11) Lepidogliphus destructor ... 82

فصل چهارم

1) نقش تغییرات حرارت و رطوبت در انبار ... 85

2) مدیریت بهداشت انبارها ... 89

فصل پنجم

1) چگونگی زیان های آفات انباری ... 96

فصل ششم

روش های کنترل و مبارزه ... 104

1) ضدعفونی کردن سیلوهای خالی ... 104

2) روش بیولوژیکی ... 108

3) روش شیمیایی ... 110

4) استفاده از انرژی هسته ای در مبارزه با حشرات زیان آور انباری ... 112

فصل هفتم

1) تاثیر کنه های انباری روی برنج ... 122

فصل هشتم

1) فعالیت های انجام شده در آزمایشگاه کنه های انباری بخش جانورشناسی ... 128

2) وسیله های مورد استفاده در آزمایشگاه کنه های انباری بخش جانورشناسی ... 134

فصل نهم

منابع ... 142