گزارش کارآموزی آشنایی با مفاهیم اولیه پست الکترونیک کار با نامه ها

گزارش کارآموزی

نرم افزار کامپیوتر

موضوع:

آشنایی با مفاهیم اولیه پست الکترونیک کار با نامه ها

فهرست

آشنایی با مفاهیم اولیه پست الکترونیک

پست الکترونیک

برنامه های کاربردی استفاده از پست الکترونیک

مزایای پست الکترونیک

آدرس پست الکترونیک چیست؟

جهت باز کردن یک Identity

باز کردن صندوق پستی یک کاربر خاص

آشنایی باOut look Express

کار با نامه ها

کادر ویرایش متن نامه

کادر متنی

کادر متنی (carbon copy)

لیست انتخاب from

کادر متنی Subject

کادر متنی (Blind carbon copy) BCC

ضمیمه کردن فایل

استفاده از غلط یاب املایی

پاسخ به نامه

ارسال نامه به صورت متنی و گرافیکی

پاسخ به نامه ها بدون درج متن نامه اصلی

پاسخ نامه به همه گیرندگان (Reply All)

پاسخ نامه به فرستنده نامه (Reply)

پاسخ نامه به همه گیرندگان (Replx All)

حذف کردن متن

کپی کردن متن

ویرایش نامه ها

انتخاب کلمه، خط و پاراگراف

انتقال متن

حذف کردن ضمیمه

ارسال ناهم برای دیگران (Forward)

تنظیمات پنجره Outlook Express

امضاء ها (Singetures)

ملاحظات امنیتی

آشنایی با نکات مهم هنگام نگارش E-Mail

امضای دیجیتالی (Digitally sign)

استفاده از راهنما (Help)

فهرست مطالب و ایندکس