تحقیق نیاز برای یک فقه دینامیک پیرامون حق زندگی تحت ماده (1) 5 از قانون فدرال

دانلود تحقیق در مورد نیاز برای یک فقه دینامیک پیرامون حق زندگی تحت ماده (1) 5 از قانون فدرال، در قالب doc و در 18 صفحه، قابل ویرایش. چکیده تحقیق: هرچند زندگیتحت بند (1) 5 از قانون فدرال، اصل به شمار می رود، کاملاً توضیح داده نشده بود،

دسته بندی: علوم انسانی » علوم اجتماعی


 • فقه دینامیک پیرامون حق زندگی
 • قانون فدرال
 • قانون حق زندگی
 • فقه دینامیک حق زندگی
 • حق داشتن محیط سالم
 • حق زنان در مقابله با تجاوز جنسی
 • حق معیشت
 • حق مسکن
 • تحقیق علوم اجتماعی
 • مقاله علوم اجتماعی
 • پایان نامه علوم اجتماعی
 • تحقیق در مورد فقه

دانلود تحقیق در مورد نیاز برای یک فقه دینامیک پیرامون حق زندگی تحت ماده (1) 5 از قانون فدرال،

در قالب doc و در 18 صفحه، قابل ویرایش.

چکیده تحقیق:

هرچند زندگیتحت بند (1) 5 از قانون فدرال، اصل به شمار می رود، کاملاً توضیح داده نشده بود، در نتیجه، پیرامون این حق در فقه مالزی مواردی از عدم اطمینان مشاهده می شود. در مقابل، فقه هند تحت ماده 21 قانون اساسی در مورد مقوله زندگی با ماده (1) 5 مالزیایی معادل بوده و کاملاً مطمئن و واضح است و در این خصوص مسایل شرعی و قضایی نقش فعالی را در تعریف این مسأله به عهده دارند. در نتیجه، گستردگی حوزه قوانین اصلی حاصل شده است. علاوه بر این، هند به عنوان منبعی از تطبیق فقه دینامیک در خصوص حق زندگی به شمار می رود.

1- مقدمه

زندگی، اصل معیشت بشر است، هرچند ماده (1) 5 از قانون فدرال می گوید: هیچ کس نمی بایست خود را از زندگی محروم سازد، یا آزادی شخصی مطابق با قانون حفظ می شود، اصطلاح زندگی در قانون عالی به طور واضح توضیح داده نشده است. دیوان مطالبه در تَن تِک سِنگ در مقابل سو رو هان جایا پرخیدماتان پندیدیکان و آنور اصطلاح زندگی را به شکل آزاد مربوط به همه جنبه ها و اجزای مربوط به زندگی تعریف می کند و این مسایل به کیفیت زندگی برمی گردد، هرچند تفسیر مذکور در تصمیمات دیوان فدرال در سوگوماربالاکریشنان در مقابل پنگارا اینگیرسن نگری ساباه پایه ریزی نشده است، بنابراین، به عنوان فقه به شمار نمی رود...


 • فقه دینامیک پیرامون حق زندگی
 • قانون فدرال
 • قانون حق زندگی
 • فقه دینامیک حق زندگی
 • حق داشتن محیط سالم
 • حق زنان در مقابله با تجاوز جنسی
 • حق معیشت
 • حق مسکن
 • تحقیق علوم اجتماعی
 • مقاله علوم اجتماعی
 • پایان نامه علوم اجتماعی
 • تحقیق در مورد فقه